Manon Waterreus

Manon Waterreus

Expertisegebieden:

Sustainability, community en cultuurvorming en branding

Achtergrond & Expertise

Even voorstellen: Manon Waterreus, 50 jaar en nog fris als een hoentje.


Ik heb een achtergrond in psychologie en coaching. Samen met groepen professionals werk ik in
sprankelende werkvormen op taaie thema’s. Denk bijvoorbeeld aan verduurzaming. Het is een hip
begrip maar een stuk lastiger om het echt voor de organisatie te laten werken. In hoeverre kan je het
opnemen in de werkprocessen, kosten tegen baten uitwegen, een leider worden in jouw veld?


Mijn expertise op het gebied van verduurzamen is in het bottom-up opbouwen van
gemeenschapszin, een organisatiecultuur rond het thema. Belangrijk is om goed in kaart te hebben
wat het nut is van verduurzaming voor jouw organisatie en hoe daarmee een onderscheidende
organisatie te worden in de markt.


Dit komt neer op een stuk ‘branding’ -bewust kiezen welke waarden op jouw vlaggenschip horen. In
mijn ervaring houdt je dat alleen maar vol op de langere termijn als je er zelf aardigheid bij hebt. Dat
het uitdraagt wie jij bent, waar jij voor staat. Dat is aantrekkelijker dan een commercieel verhaal.


Om die reden is het wel handig om een psycholoog voor de groep te zetten.
:-)

 

Leer ook onze andere INVK-trainers kennen

Erik van der Sande

Erik van der Sande

Strategisch Leiderschap, Marketing & Sales, Verandermanagement

lees meer

Dieneke Hendriks

Dieneke Hendriks

HR-management, Innovatie, Toekomstproof maken van je Organisatie, Vergroten van Werkplezier.

lees meer

Howard van Dodemont

Howard van Dodemont

Leiderschap, Communicatie, Non-Profit, Talentmanagement -ontwikkeling,
Verandermanagement, Samenwerking

lees meer

Manon Waterreus

Manon Waterreus

Sustainability, community en cultuurvorming en branding

lees meer

Marc Kappers & Emma Wokke

Marc Kappers & Emma Wokke

Mensen en organisaties (weer) laten bruisen door ze te laten ontdekken waar ze voor staan en
voor gaan.

lees meer

Daphne van Roon

Daphne van Roon

Teamontwikkeling, Creativiteit, Samenwerking, Persoonlijk leiderschap, Mentale veerkracht en vitaliteit

lees meer

Ad Bastiaanse

Ad Bastiaanse

Wendbare organisaties, Verandermanagement, Creativiteit en Innovatie, Overtuigen en Beïnvloeden, Corporate Storytelling, Effectief Leiderschap

lees meer