Blijf bij. INVK

Ontmoet de kennisverbinders

Om bij te blijven in je functie heb je aan een eenmalige training of opleiding niet genoeg. Want de kennis die je daar opdoet, blijft niet je loopbaan lang relevant. Als leidinggevende heb je baat bij continue kennisdeling, afgestemd op wat de praktijk van je vraagt. Dat is waarom Eric Hania INVK oprichtte.

 

Continu ontwikkelen bij INVK
Stichting INVK is geen traditionele opleider maar een kennisverbinder. We brengen leidinggevende professionals bij elkaar aan tafel. Mensen die hetzelfde pad bewandelen en elkaar veel te leren hebben. In de vertrouwde setting van een kleine groep delen zij een unieke ervaring die verder gaat dan kennis vergaren. Zij inspireren elkaar, worden geprikkeld door trainers, vinden herkenning en werken samen aan eigen doelen. En dat alles structureel, een carrière lang.

home

Zet ook stappen door vooruit te denken

Ben jij de nieuwe ambitieuze tafelgenoot die graag aanschuift bij gelijkgestemde kennisverbinders? Voor iemand met verfrissende expertise is altijd ruimte in onze kennisteams. Schrijf je in voor een eerste deelname en kijk alvast uit naar een unieke belevenis.

Directeur Erica Thissen en manager Marjolein Klaasen zagen al veel kennisnetwerken opbloeien en nog meer mensen vol trots keer op keer hun doelen halen. INVK groeit met hen mee. Onder het motto ‘practise what you preach’ steken Erica en Marjolein er samen met hun team veel tijd in om bij te blijven. Om steeds weer actuele thema’s beschikbaar te stellen voor ieder netwerk en meer gelijkgestemde vakgenoten met elkaar te verbinden. Want kennis delen is kansen verdubbelen.

Wij zijn kennisverbinders en bieden continue ontwikkeling zodat je bij blijft.

De gezichten van INVK

Kwaliteitskeurmerk NRTO

INVK heeft het NRTO-keurmerk voor kwaliteit en professionaliteit, wij houden ons aan hun gedragscode. Deze partij is dé overkoepelende brancheorganisatie voor particuliere bureaus zoals INVK en is gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.

Deze trainers schuiven aan