Beter onderwijs door wendbaarheid als structureel antwoord

Onderwijs, Efficiënter en Wendbaarder worden / 4 March 2020

Succesvolle organisaties en ondernemers kenmerken zich door een zeer hoge wendbaarheid en flexibiliteit. Deze organisaties kunnen heel snel én flexibel inspelen op de veranderingen die klanten vragen. Dit vraagt wel iets van jou als individu of van jouw medewerkers binnen de organisatie: ze moeten wendbaarder en flexibeler zijn. Flexibel zijn kan makkelijker wanneer de organisatie niet te log is, en er een juiste cultuur heerst. Maar hoe creëer je zo'n succesvolle en efficiënte organisatie en cultuur?

Flexibiliteit en wendbaarheid

Het onderwijs is de laatste jaren veel in het nieuws geweest. Er heerst ontevredenheid over het salarisverschil van docenten tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, de werkdruk en het lerarentekort.

Vakbonden, schoolbesturen en het kabinet kwamen samen voor een oplossing en sloten uiteindelijk een akkoord over een eenmalige investering in het onderwijs. Het overgrote deel daarvan was bedoeld om direct of indirect het lerarentekort aan te pakken. Toch legden vervolgens duizenden mensen uit de sector het werk neer uit onvrede over het feit dat het een éénmalige investering betrof in plaats van een structurele oplossing die hard nodig is. Ook Minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven was van mening: “Geld alleen is niet genoeg! Het lerarentekort vraagt om de aanpak op vele fronten en daar zijn we hard mee bezig. Anders opleiden, anders werken en anders organiseren”.

Net zoals commerciële organisaties en bedrijven worden basisscholen in Nederland voortdurend uitgedaagd om in te spelen op externe ontwikkelingen. Ze hebben te maken met regelgeving vanuit de politiek, wensen van ouders, ontwikkelingen in digitale didactiek en andere vormen van onderwijsinnovatie. Geldinjecties beantwoorden tijdelijk een deel van de problemen, maar bieden geen structurele oplossing. De werkdruk bijvoorbeeld die volgens leerkrachten wordt veroorzaakt door de enorme hoeveelheid planning, analyses en vergaderingen vraagt om een ander antwoord. Namelijk een die ruimte creëert voor ontwikkeling en voldoende mogelijkheid om het beste van zichzelf als leerkracht te kunnen laten zien.

Meer wendbaarheid kan zorgen voor antwoorden en oplossingen voor een deel van de uitdagingen waar scholen mee te maken hebben. Het is bewezen dat de mate van wendbaarheid van organisaties van invloed is op de werkervaring, het werkplezier en dus bevlogenheid en loyaliteit van werknemers. Als schooldirecteur wil je in het huidige klimaat absoluut vasthouden aan je leerkrachten, zonder hen geen school zoals we helaas het afgelopen jaar hebben moeten ondervinden. Meer wendbaarheid voor een meer tevreden leerkracht dus. Er is echter net als in commerciële organisaties geen ‘one size fits all’ oplossing. Iedere individuele school heeft een eigen visie en koers en bovendien eigen leerkrachten met unieke kennis, wensen en behoeften.

Wendbaar worden is niet makkelijk, maar het is wel te leren. Op 7 oktober 2020 organiseren wij het  Landelijk Kennisteam Directeuren Basisscholen met als focus efficiënter en wendbaarder worden. Tijdens dit kennisteam leer je wat een wendbare school vraagt van de eigen competentie van docenten en leidinggevenden. Maar ook hoe elke school zelf de touwtjes in handen kan nemen om voldoende tijd en ruimte te creëren voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en kwalitatief onderwijs. Als leidinggevende leer je hoe je dit kan faciliteren door bijvoorbeeld duidelijk in kaart te brengen wat de wettelijke verplichtingen van de school zijn. De wet staat namelijk best wat vrije ruimte toe. Stimulerende adviezen van de onderwijsinspectie veroorzaken vaak onduidelijkheid over wat werkelijk wettelijk verplicht is en wat niet. Het scheppen van duidelijkheid omtrent dit onderwerp kan jouw school helpen de juiste keuzes te laten maken in de administratie van processen en resultaten. Onnodig papierwerk kan zo beperkt worden waardoor meer ruimte ontstaat voor lesgeven en vakontwikkeling.

Een wendbare basisschool is van groot belang voor een gezonde en stimulerende werkomgeving voor leerkrachten en een stabiele, inspirerende leeromgeving voor leerlingen. Wil je leren hoe jouw school zich ook efficiënter aan kan passen aan externe veranderingen met haar eigen koers en visie als uitgangspunt? Klik op de link voor meer informatie en de mogelijkheid je aan te melden: Landelijk Kennisteam Directeuren Basisscholen

Bronnen:

https://wij-leren.nl/regeldruk-administratie.php

https://www.nu.nl/politiek/6009635/van-engelshoven-naief-om-lerarentekort-alleen-met-geld-op-te-lossen.html

Evelien Marie Brinkerink

Evelien Marie Brinkerink

Blog schrijver

Landelijk Kennisteam Directeuren Basisscholen

Het Landelijk Kennisteam Directeuren Basisscholen bestaat uit basisschooldirecteuren. Samen leren zij over uiteenlopende managementthema´s en pakken ze gezamenlijke (onderwijs)uitdagingen aan. Door je bij dit team aan te sluiten werk je dus niet alleen aan je eigen succes, maar breng je ook elkaars expertise naar een hoger niveau. Je levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van kennis voor het basisonderwijs en helpt elkaar vooruit tijdens jullie trainingen.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

3 tips om een inspirerend leider te worden

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

3 tips om een inspirerend leider te worden

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Van service manager IT naar invloedrijk leider

ICT, Invloedrijk leiderschap

Van service manager IT naar invloedrijk leider

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >