Verduurzaming van transportsector door delen van data

Industrie, Logistiek & Transport, Sustainability / 14 October 2019

De politieke en maatschappelijke druk om de logistieke keten te verduurzamen wordt steeds groter. Die keten is in de loop der jaren echter complexer en ondoorzichtiger geworden, wat volgens een recent verschenen onderzoeksrapport van ABN AMRO heeft geleid tot inefficiënte processen, vertraging en verspilling. Het delen van data kan hier volgens datzelfde rapport verandering in brengen en grote voordelen opleveren voor de transportsector.

Efficiëntere logistieke keten

Logistieke ketens bestaan uit een groot aantal schakels, zoals rederijen, haventerminals, wegvervoerders en diverse andere transportbedrijven. Volgens het rapport komt het op dit moment vaak voor dat geen van deze partijen overzicht heeft over de gehele keten. Inefficiënte processen blijven daardoor grotendeels onzichtbaar.

Door binnen de logistieke keten data uit te wisselen tussen alle betrokken partijen, kunnen problemen zoals onnodige wachttijd tussen schakels of onvolledige benutting van de ladingscapaciteit inzichtelijk gemaakt worden. Op basis daarvan kunnen de verschillende ondernemingen hun processen en schema´s beter op elkaar afstemmen. Treedt er ergens in de keten vertraging op? Dan kan daar op basis van live gedeelde informatie verderop in de keten snel op ingespeeld worden. Dit leidt tot snellere en efficiëntere logistiek.

Reductie van CO2-uitstoot door verhoging van de beladingsgraad

Voor de transportsector geldt dat als logistieke dienstverleners en verladers al hun data zouden delen, de beladingsgraad met 10 % zou kunnen toenemen. Dit zorgt voor lagere kosten en een duurzamer proces. Specifiek voor het wegtransport met vrachtwagens, welke voor de grootste bron van CO2-uitstoot van de transportsector zorgt, geldt dat hiermee 10 % aan kosten en CO2-uitstoot kan worden bespaard. Dit komt in de praktijk neer op een jaarlijkse besparing van 500.000 ton CO2. Dat is volgens ABN AMRO vergelijkbaar met de uitstoot van 3,5 miljoen keer vliegen naar Parijs of 8 miljard km. reizen met de trein.

Informatiedeling in de praktijk brengen

Efficiënte, duurzame processen en kostenreductie in de logistieke keten je zou zeggen dat dit voor ondernemingen genoeg redenen zouden moeten zijn om hun data te delen. Het blijkt echter toch nog lastig om dit in de praktijk te brengen. Bij de diverse betrokken ondernemingen is vaak wel een systeem aanwezig om data te delen met één leverancier of opdrachtgever, maar het probleem is dat niet al deze systemen op elkaar aansluiten. Echte vooruitgang wordt pas geboekt wanneer alle schakels in de keten hun data met elkaar delen, maar het gebruik van onverenigbare standaarden maakt dat op dit moment nog onmogelijk. Nauwere samenwerkingsverbanden tussen de spelers in de logistieke keten zijn noodzakelijk om hier iets aan te doen.

Belang van samenwerking in de transport en logistieke keten

Het is belangrijk dat de betrokken ondernemingen hun informatie veilig en efficiënt met elkaar kunnen delen. Dit vereist intensieve samenwerking. Het rapport van ABN AMRO noemt enkele oplossingen die dit faciliteren. Een voorbeeld hiervan is iSHARE, een initiatief dat het makkelijker moet maken om op een simpele en veilige manier data te delen. Daarnaast focust Lean & Green Off-Road op samenwerking tussen ketenpartijen om zo de vervoerscapaciteit te optimaliseren.

Actiepunten

De bereidheid om data te delen om zo tot efficiëntere en duurzamere processen te komen, is volgens het rapport groot. Er ligt echter nog ruimte voor verbetering als het gaat om het in de praktijk brengen daarvan. Hiervoor geeft ABN AMRO enkele aanbevelingen:

  • Logistieke bedrijven moeten het gebruik van data tot strategisch speerpunt maken. De gehele organisatie dient het belang hiervan in te zien en het personeelsbeleid moet erop gericht zijn hiervoor de juiste vaardigheden in huis te halen.
  • Logistieke bedrijven moeten met partijen in de keten in gesprek gaan over de mogelijke voordelen van het delen van data.
  • Er moeten meer lange samenwerkingsverbanden komen tussen logistieke bedrijven en hun opdrachtgevers.

Het zorgen van een verduurzaming van de transportsector door middel van het delen van data, is een voorbeeld van een mogelijkheid die alleen goed benut kan worden wanneer meerdere onderdelen van je organisatie en zelfs externe partijen hieraan meewerken. Dit maakt het in de praktijk brengen van duurzame strategieën vaak complex.

Meer weten? Kom naar het Landelijk Kennisteam Transport

Ben je op zoek naar een manier waarop je een duurzame strategie in alle onderdelen van je transportbedrijf kunt implementeren? De Sustain Method biedt je deze mogelijkheid. Tijdens het Landelijk Kennisteam Transport op 27 januari 2020 gaan we dieper in op het thema sustainability. Hier kom je alles te weten over de Sustain Method en leer je aan de hand van de bijbehorende stappen om je duurzame strategie op een effectieve manier in de praktijk te brengen. Zien we je daar? Klik op deze link voor meer informatie over het Landelijk Kennisteam Transport

Bronnen:

ABN AMRO (2019). Logistieke winst met data delen – Waarom bedrijven meer data met elkaar moeten delen om de logistiek efficiënter te maken. Geraadpleegd op 16/09/2019.

Kitty Doets

Kitty Doets

Waarom schrijven voor INVK zo leuk is? De managementthema's zijn interessant en ik hou ervan om me continu te verdiepen in wat er in verschillende branches speelt. Ik schrijf artikelen voor de blog van het INVK en denk mee over de content op INVK.nl, altijd vanuit het idee om kennisdeling, ook online, te stimuleren.

Landelijk Kennisteam Transport

Het Landelijk Kennisteam Transport bestaat uit directeuren en managers uit de transportwereld en eigenaren van transportbedrijven. Samen leren zij over uiteenlopende managementthema´s en pakken ze gezamenlijke uitdagingen aan. Door je bij dit team aan te sluiten werk je dus niet alleen aan je eigen succes, maar breng je ook elkaars kennis naar een hoger niveau. Je levert een waardevolle bijdrage aan de kennisdeling binnen de transportsector en helpt elkaar vooruit tijdens jullie trainingen.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

Invloedrijk leiderschap in de architecten- en ingenieursbranche

Bouw, Invloedrijk leiderschap

Invloedrijk leiderschap in de architecten- en ingenieursbranche

Vaak wordt architectuur gezien als richtinggevend, ondersteunend ...

lees meer >
Invloedrijk leiderschap in de vastgoed branche

Bouw, Invloedrijk leiderschap

Invloedrijk leiderschap in de vastgoed branche

Als vastgoed manager moet je  je eigen waarden en passie delen ...

lees meer >
Projectmedewerkers aansturen op een invloedrijke manier

Bouw, Invloedrijk leiderschap

Projectmedewerkers aansturen op een invloedrijke manier

Dat kan zeker! Als projectleider ben je niet alleen druk met je ...

lees meer >