Duurzaamheid in de farmaceutische industrie – Hier ligt ruimte voor verbetering

Zorg & Gezondheid, Sustainability / 14 October 2019

De gezondheid van een groot aantal mensen is afhankelijk van door de farmaceutische bedrijven geproduceerde medicijnen. Er ligt dan ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij farma-bedrijven om geneesmiddelen op een duurzame manier te produceren, de kwaliteit en effectiviteit van medicijnen op lange termijn te waarborgen en de patiënt centraal te stellen. Volgens recent onderzoek door Sustainalytics hebben de meeste farmaceutische bedrijven aandacht besteed aan hun duurzaamheidsbeleid. Echter, blijkt ook dat zij vaak moeite hebben met het maken van de vertaalslag daarvan naar de praktijk. Waar ligt ruimte voor verbetering?

Verduurzaming van de product life cycle van medicijnen

Volgens het onderzoeksrapport van Sustainalytics (2019) volstaat de verduurzaming van de processen van farmaceuten niet meer alleen met het voldoen aan het minimum aan eisen die wettelijk gesteld worden. Om negatieve gevolgen voor patiënten en de samenleving nu en in de toekomst te voorkomen, is het nodig om effectieve en efficiënte duurzaamheidsprogramma´s te implementeren die verder gaan dan dat. Het rapport gaat daarbij voor iedere fase in de product life cycle van medicijnen in op verbeterpunten.

Onderzoek en ontwikkeling in de farmaceutische industrie

Het grootste deel van de 10 farmaceutische bedrijven die zijn geanalyseerd, heeft adequate kwaliteitsnormen geïmplementeerd ten behoeve van de transparante op het gebied van trial data binnen het R&D-proces. Echter, zijn de kosten om een nieuw medicijn op de markt te brengen de afgelopen jaren flink gestegen. De grootste uitdaging voor de farmaceutische industrie ligt hier in het terugdringen van de hoge kosten die gemaakt worden voor de ontwikkeling van medicijnen die uiteindelijk niet op de markt gebracht worden.

Productie en distributie van geneesmiddelen

Van de 10 farmaceuten uit het onderzoek hebben 6 van de bedrijven inmiddels adequate productveiligheid programma’s geïmplementeerd. Als het gaat om het externe toezicht op kwaliteitsmanagement gedurende het productie- en distributieproces van medicijnen, is er echter nog veel ruimte voor verbetering. Er komt namelijk naar voren dat 9 van de 10 van de onderzochte farmaceutische bedrijven geen externe certificeringen hebben van organisaties die zich bezighouden met de naleving van internationaal erkende standaarden, zoals ISO 9001, Good Manufacturing Practice (GMP) en ISO 13485.

Marketing en sales door farmaceuten

Maar 2 van de 10 onderzochte bedrijven bleken een programma ter bevordering van het op een ethische manier promoten van medicijnen geïmplementeerd te hebben. Om schandalen vanwege onverantwoorde marketing te voorkomen, zal de industrie hierin meer moeten investeren.

Post-marketing door farmaceutische bedrijven

Terwijl alle onderzochte bedrijven werken met monitoringssystemen ter bevordering van de veiligheid gedurende de post-marketingfase, ontbreekt bij de helft van hen nog een mechanisme om meldingen omtrent de veiligheid van medicijnen, zoals onverwachte bijwerkingen, te onderzoeken. Meer bewustheid van de manier waarop patiënten en artsen informatie over gebeurtenissen in de post-marketingfase kunnen delen met farmaceutische bedrijven, zou het functioneren van medicijnen sterk kunnen verbeteren.

Ethisch handelen door farmaceuten

Als het gaat om het implementeren van mechanismes om ethisch handelen te bevorderen, ligt hier volgens het rapport ook nog ruimte voor verbetering. Krachtig integriteitsmanagement ontbreekt namelijk bij een groot deel van de onderzochte bedrijven. Daarnaast blijkt dat de helft van de farmaceuten hun beloningsbeleid niet gekoppeld hebben aan resultaten op het gebied van sustainability.

Meer weten? Kom naar het Landelijk Kennisteam Apothekers en Farmaceutische Industrie

Tijdens het Landelijk Kennisteam Apothekers en Farmaceutische Industrie op 16 januari 2020 gaan we dieper in op het thema sustainability. Aan de hand van de Sustain Methode leren we je hoe je de stappen zet om de onderdelen van je farmaceutische organisatie of afdeling duurzaam te maken. Zien we jaar daar? Klik op de link voor meer informatie: Landelijk Kennisteam Apothekers en Farmaceutische Industrie

*Bronnen:

Kitty Doets

Kitty Doets

Waarom schrijven voor INVK zo leuk is? De managementthema's zijn interessant en ik hou ervan om me continu te verdiepen in wat er in verschillende branches speelt. Ik schrijf artikelen voor de blog van het INVK en denk mee over de content op INVK.nl, altijd vanuit het idee om kennisdeling, ook online, te stimuleren.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

Invloedrijk leiderschap in de architecten- en ingenieursbranche

Bouw, Invloedrijk leiderschap

Invloedrijk leiderschap in de architecten- en ingenieursbranche

Vaak wordt architectuur gezien als richtinggevend, ondersteunend ...

lees meer >
Invloedrijk leiderschap in de vastgoed branche

Bouw, Invloedrijk leiderschap

Invloedrijk leiderschap in de vastgoed branche

Als vastgoed manager moet je  je eigen waarden en passie delen ...

lees meer >
Projectmedewerkers aansturen op een invloedrijke manier

Bouw, Invloedrijk leiderschap

Projectmedewerkers aansturen op een invloedrijke manier

Dat kan zeker! Als projectleider ben je niet alleen druk met je ...

lees meer >