Voor toeleveranciers in de bouw: In welke van de 5 fasen bevindt jouw team zich?

Bouw, Succesvolle Teams / 2 March 2020

Het succes van ondernemingen valt of staat met teamwork. Als leidinggevende van een bouw-toeleverancier kun je je team beter ondersteunen wanneer je weet wat het nodig heeft om goed te functioneren. Het herkennen van de fase waarin je team zich bevindt, helpt je daarbij. Zo kun je daar als leidinggevende goed op anticiperen en je team laten groeien.

Model van Tuckman

We behandelen de fasen van teamontwikkeling aan de hand van het model van Tuckman. Dit model geeft inzicht in de ontwikkeling van een team. Volgens Tuckman is het doorlopen van alle fasen, in vaste volgorde, noodzakelijk om als team uit te groeien tot een optimaal functionerende groep. Het gaat uit van het idee dat een team nooit excellent zal presteren, zolang de leden geen gezamenlijke conflicten hebben doorgemaakt en gedragsnormen hebben vastgesteld. Het model van Tuckman onderscheidt 5 fasen, die we hieronder toelichten.

1.    Forming

Dit is de startfase van het team, waarin de leden nog bezig zijn met oriëntatie. Gezamenlijke doelen moeten worden bepaald en de kennismaking tussen de personen staat centraal. In deze fase zijn mensen soms onzeker of bezorgd, maar ze zullen dit nog niet laten blijken. Als manager of leidinggevende, is het belangrijk om het team bijeen te brengen en vertrouwen en psychologische veiligheid te creëren. Een dirigerende leiderschapsstijl past bij deze fase. Teamleden verwachten richting en duidelijkheid.

2.    Storming

Deze fase start wanneer mensen zich comfortabeler voelen om hun mening te uiten. Er bestaan conflicten over bijvoorbeeld de manier van samenwerking en de doelen van het team. In deze fase wordt de hiërarchie tussen de teamleden onderling en de leidinggevende bepaald. Deze fase loopt in de praktijk vaak mis. Ook durven veel groepen het conflict niet aan te gaan. Zij blijven dan steken in de eerste fase. Aan de leidinggevende de belangrijke taak om open communicatie te stimuleren en het team te ondersteunen tijdens conflicten. Uiteindelijk kunnen die conflicten dan juist zorgen voor een sterkere verbinding tussen de teamleden. Daar wordt het team alleen maar sterker van.

3.    Norming

Na de conflicten tijdens de storming-fase, kan er op een volwassenere manier gepraat worden over de samenwerking en verschillen in mening. Teamleden ervaren kritiek niet meer zo snel als een persoonlijke aanval, maar als een constructieve discussie. Er is meer duidelijkheid over de taakverdeling en onderlinge verhoudingen. Als leidinggevende kun je in deze fase een meer participatieve stijl hanteren. Daarnaast is het ook goed om hier de creativiteit te stimuleren. Een risico tijdens deze fase is namelijk dat er minder snel unieke ideeën en meningen gecreëerd worden, omdat de focus van het team op dat moment vaak meer op de doelen ligt.

4.    Performing

Het team vormt steeds meer een eenheid. Met teamrollen wordt flexibel omgegaan. Teamleden hebben een duidelijk inzicht in de doelen en staan hier ook gezamenlijk achter. Ook de manier van samenwerking is helder. Het team wordt steeds meer zelfstandig en is in staat besluiten zonder de teamleider of manager te nemen. Dit geeft je als leidinggevende de kans om te delegeren en je meer op de omgeving, waarin het team opereert, te richten. Het is wel belangrijk om uitdaging te blijven geven aan je team.

5.    Mourning

Wanneer een teamsamenwerking bijna ten einde komt, bijvoorbeeld, omdat een project afgerond is, kan het zijn dat er bij de leden angst ontstaat om de groep te missen. Ook kan de motivatie dalen na het behalen van de belangrijkste doelstellingen. Als leidinggevende is het van belang om voor een prettige afronding te zorgen, bijvoorbeeld door een evaluatie, vooruitblik naar een volgend project of teamborrel.

De hiervoor genoemde stadia worden niet altijd precies na elkaar doorlopen. Het komt vaak voor dat teams op een bepaald moment blijven steken en zich niet verder ontwikkelen. Er ontstaan dan gedragsregels en afspraken die niet bijdragen aan de productiviteit of daar zelfs tegenin werken.

Wil je als directeur, manager of leidinggevende van een toeleverancier in de bouw meer weten over hoe je succesvolle teams opzet, samenstelt, managet en ervoor zorgt dat een team alle potentie uit zichzelf kan halen? Kom dan op 11 juni 2020 naar het  Landelijk Kennisteam Toeleveranciers Bouwsector op Landgoed Trompenburgh. Klik op de link voor meer informatie.

Bronnen:

Teamontwikkeling.net. De 5 ontwikkelingsstadia van Bruce W. Tuckman. Geraadpleegd op 21-02-2020

Annemarie Appelman (2018) Teamontwikkeling: In welke fase zit jouw team? Geraadpleegd op 21-02-2020 via bestebusinessevents.nl

Kitty Doets

Kitty Doets

Waarom schrijven voor INVK zo leuk is? De managementthema's zijn interessant en ik hou ervan om me continu te verdiepen in wat er in verschillende branches speelt. Ik schrijf artikelen voor de blog van het INVK en denk mee over de content op INVK.nl, altijd vanuit het idee om kennisdeling, ook online, te stimuleren.

Landelijk Kennisteam Toeleveranciers Bouwsector

Kennis delen, je leiderschapsvaardigheden ontwikkelen en unieke oplossingen voor je uitdagingen vinden; dat staat binnen het Landelijk Kennisteam Toeleveranciers Bouwsector centraal. In dit kennisteam komen managers, directeuren en eigenaren van toeleveranciers in de bouw samen om aan inspirerende en interactieve trainingen deel te nemen. Je aansluiten bij dit team geeft je de kans om, in een selecte groep vakgenoten, continu aan je kennis en vaardigheden als leidinggevende te werken.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

3 tips om een inspirerend leider te worden

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

3 tips om een inspirerend leider te worden

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Van service manager IT naar invloedrijk leider

ICT, Invloedrijk leiderschap

Van service manager IT naar invloedrijk leider

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >