De 5 grootste innovatie trends in de gezondheidszorg

Zorg & Gezondheid, Innovatieve organisaties / 16 March 2020

De zorgsector is toe aan innovatie, daar is iedereen het wel over eens. Het is een sector die achter loopt op alle andere sectoren als het gaat om vernieuwing en innovatie. De urgentie voor innovatie in de zorgsector heeft diverse redenen. Doordat we steeds ouder worden, hebben we meer én langer zorg nodig. Wat veel extra geld kost,  en laat dat nu net een groot probleem zijn. Maar ook personeelsleden die moeilijk te vinden zijn. Door de technologische ontwikkelingen zijn patiënten steeds beter geïnformeerd al vóór ze contact opnemen met een zorginstelling. Tevens verwachten ze de snelheid én efficiëntie in de zorg die ze ook in andere sectoren ervaren.

Zorginnovatie wordt doorgaans in verband gebracht met technologie, robots en apps. Technologie is een drijfveer voor veel innovaties. Echter, nieuwe technologie heeft ook zeker gevolgen voor de kwaliteit van dienstverlening, voor processen in de zorg, huisvesting en verdienmodellen. Ook hierin zullen dus veranderingen moeten gaan plaatsvinden. Maar het is niet de technologie die voor een revolutie in de gezondheidszorg zal zorgen, maar wat de mensen ermee kunnen en gaan doen!

Biohacker Peter Joosten (www.peterjoosten.net) heeft onderzoek gedaan naar innovatie trends die op dit moment actueel zijn in de Nederlandse zorgindustrie. Wij hebben de 5 grootste voor je op een rijtje gezet:

 1Software

De zorgindustrie wordt steeds afhankelijker van software. Telehealth en Telemedicine, oftewel zorg op afstand, zijn hier concrete voorbeelden van. Gezien er tegenwoordig video conferencing en virtual reality bestaat, hoeft een arts, specialist of verpleger niet altijd meer bij de patiënt te zijn om advies te geven of zorg te verlenen. Door deze ontwikkeling zou de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden drastisch kunnen verbeteren.

2. Big data

De verzameling en digitalisering van grote hoeveelheden datasets (Big Data) in de gezondheidszorg kan worden gebruikt voor het maken van betere analyses. Door bijvoorbeeld bloedwaardes op te slaan in een database en deze te ontsluiten, kun je analyses doen om trends te ontdekken of vergelijkingen te maken. Ook patiënten verzamelen zelf steeds meer data over zichzelf (‘the quantified self’).  Dit werkt via sensoren in apparatuur zoals een smartphone, een slimme badmat die je gewicht en BMI meet, een toilet die je ontlasting onderzoekt of een matras met sensoren die je nachtrust analyseert. Mits gedigitaliseerd, kunnen deze metingen bijdragen aan betere diagnoses en op maat gemaakte behandelingen.

3. Blockchain

Toegang tot en eigendom van gedigitaliseerde gezondheidsdossiers is in Nederland al jaren een pijnpunt. Blockchain kan hier mogelijk een oplossing voor bieden. De blockchain is een gedistribueerd grootboek waarin alle registraties en wijzigingen door het hele netwerk geaccordeerd moeten worden. Volgens ontwikkelaars zal het op een gegeven moment mogelijk worden dat de patiënt zelf kan aangeven wie en/of welke instantie toegang krijgt tot de medische informatie. De toepassingen van de blockchain worden daarmee breder dan alleen binnen de gezondheidszorg.

4. Kunstmatige Intelligentie

Een grote trend in de gezondheidszorg is kunstmatige intelligentie. Het wordt gebruikt voor het integreren en analyseren van data.
In 2015 toonde een Nederlands onderzoek aan dat door een computer gestelde diagnoses van prostaatkanker aan de hand van MRI afbeeldingen even goed waren als die van menselijke radiologen. Een ander voorbeeld is het onderzoek uit 2016 van Stanford. Hier bleek dat kunstmatige intelligentie met behulp van microscoopbeelden longkanker beter kon diagnosticeren dan menselijke pathologen. En tot slot, heeft de FDA (Food and Drugs Administration, Verenigde Staten) in 2018 een software programma goedgekeurd die een oogdiagnose kan doen. De software met de naam IDx-DR kan een bepaalde oogziekte detecteren door een foto van het netvlies te analyseren.
Ook het gros van verrichte chirurgische ingrepen door kunstmatige intelligentie (robots) verloopt goed. Het is zelfs zo dat menselijke behandel fouten in ziekenhuizen in de Verenigde Staten leiden tot méér doden per jaar dan door robots die verrichte ingrepen hebben uitgevoerd.

5. Bedrijfsleven

Het bedrijfsleven zal zich steeds meer bezighouden met het verzamelen van gezondheidsinformatie om op de technische en digitale toekomst van de zorg in te spelen. Voorbeelden van grote organisaties die dit nu al doen zijn Apple, Amazon en Google. Zij verzamelen en consolideren gezondheidsdata, organiseren logistieke processen en ze ontwikkelen algoritmes voor de gezondheidszorg. Ook hier in Nederland zullen steeds meer start-ups zich gaan richten op de gezondheidszorg, biotechnologie en biohacking.

Wellicht heb je zelf ervaring met bovenstaande trends of wil je er meer over leren via voorbeelden uit de praktijk. Tijdens het Landelijk Zorg Kennisteam bespreken we het thema Innovatieve Organisaties en leer je van en mét andere managers in de zorg over jouw rol in het faciliteren van meer innovatie in de zorg. Dit alles zal plaatsvinden op 26 oktober 2020. Het kennisevent richt zich op het creëren van vernieuwing en innovatie op verschillende vlakken in je organisatie. Daarnaast zal het werken aan een innovatieve cultuur en mindset bij jouw en bij je collega's én het beter begrijpen van praktische consequenties van het invoeren van innovaties en veranderingen een onderdeel zijn. We zorgen er voor dat je alles in een kleine, vertrouwde setting gaat leren, met veel persoonlijke aandacht van onze trainer.

Meer weten of jezelf aanmelden? Klik dan hier!  Landelijk Kennisteam Zorg – Innovatieve Organisaties


Bronnen:

https://www.peterjoosten.net/innovatie-gezondheidszorg/

Evelien Marie Brinkerink

Evelien Marie Brinkerink

Blog schrijver

Landelijk Kennisteam Zorg

Kennis delen, je leiderschapsvaardigheden ontwikkelen en unieke oplossingen voor je uitdagingen vinden; dat staat binnen het Landelijk Kennisteam Zorg centraal. In dit kennisteam komen clustermanagers en managers zorg van verschillende organisaties samen om aan inspirerende en interactieve trainingen deel te nemen. Je aansluiten bij dit team geeft je de kans om, in een selecte groep vakgenoten, continu aan je kennis en vaardigheden als leidinggevende te werken.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

3 tips om een inspirerend leider te worden

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

3 tips om een inspirerend leider te worden

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Van service manager IT naar invloedrijk leider

ICT, Invloedrijk leiderschap

Van service manager IT naar invloedrijk leider

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >