11 tips voor goede medezeggenschap voor je ondernemingsraad

Facilitair, Succesvolle Teams / 28 February 2020

Goede medezeggenschap is ontzettend belangrijk voor je onderneming en de mensen die daar werken. Zowel bestuurders als de leden van de OR, streven er dan ook naar om die medezeggenschap een goede invulling te geven. Met dit artikel helpen we je op weg door 11 tips te geven waarmee je de ondernemingsraad naar een hoger niveau brengt.

De onderstaande tips zijn geformuleerd op basis van een publicatie van de Sociaal-Economische Raad over de uitgangspunten van goede medezeggenschap, welke je via de link onderaan in dit artikel kunt downloaden.

1.     Zorg voor diversiteit en representativiteit

Uitgangspunt hierbij is dat goede medezeggenschap er voor iedereen is. Probeer diversiteit en representativiteit zo passend mogelijk in te vullen. Vorm als OR zoveel mogelijk een afspiegeling van alle groepen mensen die in de onderneming werken en houd rekening met ieders belangen. Vergeet daarbij de mensen met flexibele arbeidsrelaties, zoals uitzendkrachten, niet. Ook zij dragen bij aan het resultaat van de onderneming.

2.     Zorg voor democratisch mandaat

Goede medezeggenschap beschikt over een democratisch mandaat. De OR is een vertegenwoordigend orgaan en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) hanteert als uitgangspunt dat de leden op democratische wijze worden gekozen. Zorg er dus voor dat er verkiezingen zijn en dat er wat te kiezen valt. 

3.     Werk aan de betrokkenheid bij medewerkers

Betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en de gedeelde belangen die daarbinnen spelen, is erg belangrijk. Zorg er dus voor dat iedereen die in de organisatie werkt, kan participeren en dat ook zo veel mogelijk doet. De OR is er voor iedereen, houd een goede verbinding met de achterban.

4.     Creëer een passende structuur

Welke medezeggenschapsstructuur sluit aan bij je organisatie? Dit kom je te weten door goed naar de manier waarop je organisatie georganiseerd is, te kijken. Kies vervolgens een structuur die daarbij past en, natuurlijk, binnen de wet vallen.

5.     Zorg voor gelijkwaardigheid

Belangrijk is dat bestuurder en OR met elkaar omgaan als gelijkwaardige overlegpartners en begrip hebben voor elkaars rol en positie. Tussen de werkgever en de medewerkers bestaat een bepaalde gezagsverhouding. De WOR gaat echter uit van gelijkwaardige gesprekspartners. Het is daarom belangrijk dat zowel de bestuurder als de OR zorgt dat elk van hen zich voldoende veilig en comfortabel voelt om echt het gesprek aan te gaan en informatie uit te wisselen. Maak zo nodig afspraken over wat nodig is om dit te realiseren.

6.     Ontwikkel een gemeenschappelijke visie

Goede medezeggenschap betekent het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie. De OR en bestuurder maken daarom aan elkaar duidelijk vanuit welke vooronderstellingen zij de medezeggenschap willen invullen. Ze formuleren gezamenlijke doelstellingen en uitgangspunten voor de medezeggenschap en de invulling daarvan, al dan niet vastgelegd in een ondernemingsovereenkomst (artikel 32 WOR). Neem bij het formuleren van de gemeenschappelijke visie mee dat deze in ‘voor- en tegenspoed’ dienst moet kunnen doen.

7.     Zorg ervoor dat bestuurder en OR hun rol en taak kennen

Het is van essentieel belang dat bestuurder en OR hun rol en taken kennen. Zorg er zowel als bestuurder als lid van de OR voor dat je je rol en taken kent en dat jullie verwachtingen op elkaar aansluiten. Maak daarover afspraken en leg die vast in een ondernemingsovereenkomst.

8.     Vraag om kennis en kunde

Zorg als bestuurder en OR voor relevante kennis en expertise. Daarmee breng je de medezeggenschap binnen de organisatie verder. Wanneer deze kennis niet aanwezig is, ontwikkel deze dan binnen de organisatie, bijvoorbeeld door middel van scholing of door externe expertise aan te trekken.

9.     Beinvloed elkaar via dialoog

Zoek als bestuurder en OR de dialoog en onderhandel met elkaar. Erken daarbij dat er verschillen in belangen kunnen zijn. Respect voor elkaars rol en positie en op een professionele manier samenwerken zijn daarbij erg belangrijk. Zorg voor een goede dialoog en verstandhouding.

10. Creëer draagvlak en doe aan cocreatie

Betrek als bestuurder de OR vroegtijdig en doorlopend in een traject waar dat kan, ook in meer complexe situaties. Hierdoor creëer je eenvoudiger draagvlak voor besluiten en voor de cocreatie met meerdere partijen. Benoem de rol van de OR en zorg daarbij vanaf het begin voor een duidelijk kader. Dit kan discussies en conflicten in het vervolg van het proces voorkomen.

11. Focus op je intrinsieke waarde

Goede medezeggenschap heeft een waarde ‘in zichzelf’; het wordt als waardevol beschouwd. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat iedereen in de organisatie de medezeggenschap als een belangrijke waarde ziet.

Landelijk Kennisteam Ondernemingsraden - ‘Succesvolle Teams’

De medezeggenschap binnen je organisatie valt of staat natuurlijk ook met de mate waarin de ondernemingsraad als team functioneert. Op 4 juni 2020 organiseert Stichting INVK speciaal voor voorzitters van ondernemingsraden het Landelijk Kennisteam Ondernemingsraden met als thema; ‘Succesvolle Teams’. Tijdens deze bijeenkomst op Landgoed Trompenburgh leren or-voorzitters hoe zij succesvolle teams op kunnen zetten, managen en langdurig succesvol aan hun doelen werken. Ben je zelf voorzitter van een ondernemingsraad? Meld je dan hier aan voor het Landelijk Kennisteam Ondernemingsraden.

 

Bronnen:

 ‘Uitgangspunten goede medezeggenschap’. Hoe geeft u op een goede wijze invulling aan medezeggenschap? SER (2017).

Kitty Doets

Kitty Doets

Waarom schrijven voor INVK zo leuk is? De managementthema's zijn interessant en ik hou ervan om me continu te verdiepen in wat er in verschillende branches speelt. Ik schrijf artikelen voor de blog van het INVK en denk mee over de content op INVK.nl, altijd vanuit het idee om kennisdeling, ook online, te stimuleren.

Landelijk Kennisteam Ondernemingsraden

Kennis delen, je leiderschapsvaardigheden ontwikkelen en unieke oplossingen voor uitdagingen vinden; dat staat binnen het Landelijk Kennisteam Ondernemingsraden centraal. In dit kennisteam komen voorzitters van ondernemingsraden van verschillende organisaties samen om aan inspirerende en interactieve trainingen deel te nemen. Je aansluiten bij dit team geeft je de kans om, in een selecte groep vakgenoten, continu aan je kennis en vaardigheden te werken.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

3 tips om een inspirerend leider te worden

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

3 tips om een inspirerend leider te worden

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Van service manager IT naar invloedrijk leider

ICT, Invloedrijk leiderschap

Van service manager IT naar invloedrijk leider

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >