6 Tips voor innovatief leiderschap als interimmanager

Business & Management, Innovatieve organisaties / 5 May 2020

Veranderingen en ontwikkelingen gaan steeds sneller. Organisaties hebben steeds meer moeite om dit bij te houden. Interim-managers krijgen steeds vaker de taak om vernieuwingen binnen organisaties vorm te geven. De rol van de interim-manager verandert dan ook meer en meer van die van ‘saneerder’ naar die van ‘innovator’. Vaardigheden op het gebied van innovaties worden daarmee van cruciaal belang. In dit artikel helpen we je daarmee op weg door 6 tips voor innovatief leiderschap te behandelen.

1.     Denk continu in mogelijkheden voor vernieuwing

Innovatie is niet iets waar je pas aan werkt als je al je andere taken afgerond hebt. Het draait om de manier waarop je je werk benadert. Innovatie gaat over op nieuwe ideeën te komen en die tot leven te brengen om zo problemen op te lossen en mogelijkheden te creëren. Zie innovatie dus niet als iets losstaand, wat vooral thuishoort binnen de afdeling product development of R&D. Het is belangrijk dat iedereen binnen de organisatie een mindset aanneemt waarin continue vernieuwing de norm is.  

2.     Maak korte metten met veronderstellingen

Veronderstellingen vertragen processen. Ze maken onze hersenen lui, omdat het eigenlijk een soort ‘shortcuts’ zijn om niet veel verder te hoeven denken, en zo tijd en energie te besparen. Opmerkingen als “maar we hebben het altijd zo gedaan”: Funest voor de creativiteit en innovatie in je team! Maak jezelf en je team bewust van veronderstellingen die bij henzelf of in de branche leven en daag hen uit deze lost te laten. Stel vragen als: Hoe kunnen we dit probleem op een totaal andere manier proberen oplossen? Wanneer bij jezelf of iemand uit je team het idee ontstaat dat er een betere manier moet zijn om iets aan te pakken; geloof dan in dit gevoel en ga naar dat idee op zoek.

3.     Leef je in in je eindgebruiker

Streef ernaar om de eindgebruiker goed te begrijpen. Die eindgebruiker kan de gebruiker van je product of service zijn, maar ook bijvoorbeeld een interne medewerker die een softwaresysteem gebruikt. Probeer je zoveel mogelijk in hen te verplaatsen. Leer hun pijnpunten kennen, begrijp wat ze willen bereiken en welke problemen ze tegenkomen. Bepaal vervolgens hoe jouw organisatie daarbij zo goed mogelijk kan helpen. Zorg voor een grote mate van interactie met je eindgebruiker.

4.     Wees vooruitdenkend

De dagelijkse gang van zaken en belangrijke deadlines maken ons soms blind voor technologische of sociale veranderingen. We missen zo belangrijke trends, disruptieve ontwikkelingen en de opkomst van nieuwe technologische mogelijkheden. Train jezelf er daarom in om voorruit te kijken. Lees over trends en probeer te begrijpen welke kant die opgaan. Bekijk actief wat je moet en kunt doen om jezelf en je organisatie future proof te maken.

5.     Zorg voor continue stimulatie van ideeëncreatie

Iedereen heeft ideeën, maar sommige mensen zijn echte ‘ideeënfabrieken’. Zij weten constant met nieuwe ideeën te komen. Je kunt de ideeënontwikkeling stimuleren door technieken, zoals mind-mapping en brainstormingtechnieken. Zorg er daarnaast voor dat je een creatieve omgeving creëert, waarin ideeën kunnen ontstaan en vrij gedeeld kunnen worden.

6.     Weet nieuwe ideeën te verkopen

Vernieuwende ideeën zijn ontzettend veel waard, mits je ook de juiste mensen daarvan weet te overtuigen. Niet iedereen zal meteen om zijn wanneer je voorstelt bepaalde dingen op een andere manier aan te pakken. Overtuigingskracht en doorzettingsvermogen zijn essentieel. Focus op de voordelen van je nieuwe aanpak en voorkom dat je blijft hangen in technische details en kenmerken van je innovatie. Stem je verhaal af op je gesprekspartner en wees ervan bewust dat je soms een flinke dosis geduld en doorzettingsvermogen nodig hebt.

Wil je meer weten over hoe je als interim-manager voor meer innovatie binnen je team of organisatie kunt zorgen? Kom dan op 29 juni 2020 naar het Landelijk Kennisteam Interim Management

Bronnen:

Tucker (2017). Six innovation Leadership Skills Everybody Needs to Master. Forbes. Geraadpleegd op 10-03-2020.  

Passioned Group. Interim manager: De driver van innovatie. Geraadpleegd op 10-03-2020.

Kitty Doets

Kitty Doets

Waarom schrijven voor INVK zo leuk is? De managementthema's zijn interessant en ik hou ervan om me continu te verdiepen in wat er in verschillende branches speelt. Ik schrijf artikelen voor de blog van het INVK en denk mee over de content op INVK.nl, altijd vanuit het idee om kennisdeling, ook online, te stimuleren.

Landelijk Kennisteam Interim Management

Kennis delen, je leiderschapsvaardigheden ontwikkelen en unieke oplossingen voor je uitdagingen vinden; dat staat binnen het Landelijk Kennisteam Interim Management centraal. In dit kennisteam komen interim managers samen om aan inspirerende en interactieve trainingen deel te nemen. Je aansluiten bij dit team geeft je de kans om, in een selecte groep vakgenoten, continu aan je kennis en vaardigheden als leidinggevende te werken.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

3 tips om een inspirerend leider te worden

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

3 tips om een inspirerend leider te worden

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Van service manager IT naar invloedrijk leider

ICT, Invloedrijk leiderschap

Van service manager IT naar invloedrijk leider

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >