9 Stappen om ouderenzorg en -huisvesting samen met ouderen te innoveren

Zorg & Gezondheid, Innovatieve organisaties / 4 March 2020

Als het gaat om de zoektocht naar oplossingen voor uitdagingen in de ouderenzorg- en huisvesting, wordt er nog vaak over ouderen gesproken in plaats van met ouderen. Aan de hand van de publicatie 9 Tips voor zorgprofessionals’ van BeterOud leggen we hieronder uit hoe je als leidinggevende in de zorg samen met ouderen aan de slag kunt gaan om samen met hen te komen tot een vernieuwende aanpak van zorg- en huisvestinguitdagingen.

1.     Kies een thema

Kijk in je organisatie of omgeving waar het grootste knelpunt ligt. Dit is meteen het moment om samen met ouderen in gesprek te gaan en te kijken naar waar zij behoefte aan hebben. Overleg bijvoorbeeld ook met een vertegenwoordiger van ouderen, de thuiszorg, huisarts of het ziekenhuis en verzamel zo belangrijke informatie.

2.     Betrek ouderen

Als je zelf initiatiefnemer bent van een project ter verbetering van de zorg, betrek de ouderen dan vanaf het begin. Zij zijn immers degenen om wie het gaat. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de ouderen zelf het initiatief hebben genomen om hun zorg of huisvesting te verbeteren en dat jij je als zorgprofessional bij hen aansluit.

3.     Kies een aanpak

Achterhaal wat nodig is om je project te laten slagen. Sta stil bij hoe de zorg in de regio op dit moment georganiseerd is. Past de verandering die jullie teweeg willen brengen daarin? Bedenk ook welke personen en partijen belangrijk zijn om bij jullie activiteiten te betrekken. Op beteroud.nl vind je voorbeelden en instrumenten die je kunnen helpen om samen met ouderen aan de slag te gaan.

4.     Zoek medestanders

Ga op zoek naar collega’s en professionals van andere organisaties die hetzelfde doel hebben en samen aan de slag willen. Zoek ook mensen met invloed, zoals managers en bestuurders. Ga na of er al een soortgelijk project wordt uitgevoerd in jouw regio en kijk of je daar verbinding mee kunt maken.

5.     Sluit je aan

Zoek anderen die aan hetzelfde vraagstuk werken zodat je van elkaar kunt leren en ervaringen kunt delen. Verschillende projecten op beteroud.nl hebben leergemeenschappen van professionals en ouderen.

6.     Schrijf een projectplan

Schrijf met je medestanders een helder plan met een aansprekende titel. Zo’n plan bevat in ieder geval:

  • Een visie (hoe denk je over het onderwerp en wat wil je bereiken?)
  • De activiteiten en wie ze uitvoert
  • Een realistische planning en begroting
  • Een communicatieplan (wat, hoe, met wie en wanneer?)
  • Heldere afspraken over besluitvorming
  • Het meten van de effecten

7.     Zoek financiering

Ga in gesprek met mogelijke financiers. Denk hierbij aan verzekeraars, gemeenten en betrokken organisaties. Zorg, als dat mogelijk is, voor structurele financiering, dus niet alleen tijdens de opstartfase. Kijk ook naar subsidiemogelijkheden.

8.     Ga aan de slag

Ga samen aan de slag en wees daarbij realistisch. Het beste is om klein te beginnen en pas uit te breiden als je successen behaalt. Vier die successen. Wees geduldig en realiseer je dat je ingesleten cultuur of gedrag niet in een paar weken kunt veranderen. Doe een stap terug als dat nodig is.

9.     Deel je ervaringen

Inspireer anderen door je ervaringen te delen. Stuur persberichten of nodig de pers uit voor een werkbezoek. Schrijf ingezonden brieven of achtergrondartikelen. Laat onderzoekjes doen en maak de uitkomsten publiek, bijvoorbeeld met een blog. Vergeet de interne communicatie niet, bijvoorbeeld via intranet of personeelsbladen.

Landelijk Kennisteam Woonhuisvesting Zorg

Ben je leidinggevende in de woonhuisvesting binnen de zorg? Kom dan 9 november 2020 naar het Landelijk Kennisteam Woonhuisvesting Zorg, waar je onder leiding van een INVK-trainer aan de slag gaat met het thema ‘innovatieve organisaties’. Hier leer je hoe je binnen je organisatie voor een cultuur van continue vernieuwing zorgt. Benieuwd geworden? Klik hier voor meer info over het Landelijk Kennisteam Woonhuisvesting Zorg 

Bron:

BeterOud. 9 Tips voor zorgprofessionals. Geraadpleegd op 14-02-2020

Kitty Doets

Kitty Doets

Waarom schrijven voor INVK zo leuk is? De managementthema's zijn interessant en ik hou ervan om me continu te verdiepen in wat er in verschillende branches speelt. Ik schrijf artikelen voor de blog van het INVK en denk mee over de content op INVK.nl, altijd vanuit het idee om kennisdeling, ook online, te stimuleren.

Landelijk Kennisteam Woonhuisvesting Zorg

In het Landelijk Kennisteam Woonhuisvesting Zorg komen leidinggevenden huisvesting van instellingen in de jeugdzorg, dagbesteding, ouderenzorg en gehandicaptenzorg samen. Kennis delen, je managementvaardigheden ontwikkelen en unieke oplossingen voor je uitdagingen vinden staan binnen dit kennisteam centraal. Je aansluiten bij dit team geeft je de kans om, in een selecte groep vakgenoten, continu aan je kennis en vaardigheden als manager huisvesting te werken.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

3 tips om een inspirerend leider te worden

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

3 tips om een inspirerend leider te worden

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Van service manager IT naar invloedrijk leider

ICT, Invloedrijk leiderschap

Van service manager IT naar invloedrijk leider

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >