Vijf succesfactoren voor onderwijs teams

Onderwijs, Succesvolle Teams / 29 February 2020

Voor kwalitatief onderwijs zijn goede leerkrachten nodig. Maar uiteindelijk is goed onderwijs het resultaat van een succesvol team. Elke school, ongeacht eigen visie en onderwijsvorm heeft één gemeenschappelijk doel: een schoolomgeving creëren waarin alle kinderen maximaal kunnen groeien. Dit doel kan alleen worden bereikt door een succesvolle samenwerking in teamverband. Als leerkracht of leidinggevende van een school heb je gekozen voor een carrière waarin werken in een team noodzakelijk is. Je zal dus ongetwijfeld ervaring hebben met het samenwerken in een team dat plezierig en succesvol was maar ook van samenwerkingen die stroef liepen of hun doel niet bereikten. Wat is de succesformule van een winnend team? Een recept voor een perfect team bestaat niet maar succesvolle teams hebben wel een aantal eigenschappen met elkaar gemeen. In de aanloop van het INVK Landelijk Onderwijs Overleg dat zich focust op succesvolle teams noemen we in deze blogpost vijf succesfactoren voor onderwijsteams.

 1. Overtuiging

  Met overtuiging werken aan een doel en geloof hebben in waar je mee bezig bent is een van de bouwstenen voor een succesvol team. Wanneer alle leden van een team zich in dezelfde mate eigenaar voelen van hun doel, het proces om er te komen en de resultaten is er een grote kans dat de samenwerking succesvol zal zijn. Maar hoe zorg je ervoor dat ieder teamlid met volle overtuiging meewerkt? Dit wordt bereikt door de doelstelling duidelijk te formuleren en iedereen in het team een duidelijke taak te geven in het proces er naartoe. Aandacht voor individuele talenten die individuen in dit proces kunnen bijdragen is belangrijk voor persoonlijke overtuiging en verantwoordelijkheidsgevoel.

 2. Duidelijke doelen

  Een team heeft duidelijke doelen nodig en afgebakende rollen binnen het team. Het is belangrijk om teamdoelen helder te formuleren, niet alleen voor het team als geheel, maar ook voor ieder individu. Teamleden voelen zich meer betrokken wanneer hen duidelijk is wat hen te doen staat en waaraan zij bijdragen.

 3. Communicatie

  In succesvolle teams zie je dat er veel aandacht is voor onderlinge interactie. Er is oprecht contact, ook op persoonlijk vlak. Onderlinge aandacht voor elkaar creëert begrip voor elkaars beweegredenen en persoonlijke meningen. Afhankelijk van de doelstelling en het tijdschema is het regelmatig als team contact hebben belangrijk. Teamleden blijven zo op te hoogte van waar elk lid mee bezig is en krijgen inzicht krijgen over de vooruitgang naar het bereiken van het gezamenlijke doel. Het bij elkaar komen geeft ook de mogelijkheid voor het stellen van vragen, geven van opbouwende kritiek en het vragen om advies. Dit laatste brengt ons bij het volgende belangrijke kenmerk van succesvolle teams – psychologische veiligheid en zich vertrouwd voelen binnen de groep.

 4. Veiligheid en Vertrouwen

  In een team waarin je je psychologisch veilig voelt, durf je je uit te spreken. Je durft een idee te delen, vragen te stellen of commentaar te geven zonder dat je jezelf onzeker of onkundig voelt. In een succesvol team voelt elk lid zich gehoord en krijgen verschillende denkwijzen de ruimte. Volgens Harvard professor Amy Edmonson die voor het eerst de term psychologische veiligheid heeft benoemd en onderzocht blijven teams met een hoge diversiteit objectiever en concentreren ze zich meer op feiten. De psychologische veiligheid moet echter niet te groot worden. Een beetje conflict binnen een team kan geen kwaad, zolang het zakelijk conflicten zijn die gerelateerd zijn aan het gezamenlijke doel en geen persoonlijke.

 5. Leiderschap

  Hoe de samenstelling van een team er ook uitziet, er moet altijd een aangewezen en erkende teamleider zijn. Hij/zij heeft een voorbeeldfunctie maar waarborgt ook de groepsnormen waardoor iedereen zich op zijn plek blijft voelen. In de samenwerking en uitvoering van taken hebben alle teamleden een gelijke waarde en een mate van gedeeld leiderschap maar er moet een aangewezen persoon zijn binnen de groep die eindverantwoordelijk is en een voorbeeldrol is.

Ben je nieuwsgierig geworden hoe je je eigen onderwijsteam succesvoller kan maken? Tijdens het Landelijk Kennisteam Onderwijs op 14 september 2020 gaan we dit onderwerp in detail behandelen. Tijdens de bijeenkomst zal je samen met vakgenoten meer leren over succesvolle teams. Door ervaringen en scenario’s in kleine kring met elkaar te bespreken willen we van elkaar leren en elkaar inspireren. In de volgende blog zullen we meer details geven over het programma van de bijeenkomst.

Klik op de link voor meer informatie en de mogelijkheid je aan te melden: Landelijk Kennisteam Onderwijs

Bronnen:

Creating Psychological Safety in the Workplace

- Google verklapt je het geheim van z’n beste teams

Evelien Marie Brinkerink

Evelien Marie Brinkerink

Blog schrijver

Landelijk Kennisteam Onderwijs

In het Landelijk Kennisteam Onderwijs komen managers en directeuren uit het onderwijs samen om uitdagingen binnen het onderwijs aan te pakken en te leren over uiteenlopende managementthema´s. Door je bij dit team aan te sluiten, breng je elkaars kennis naar een hoger niveau. Je levert een waardevolle bijdrage aan de kennisdeling binnen het onderwijs, werkt aan je leiderschapsvaardigheden en helpt elkaar vooruit tijdens jullie trainingen.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

3 tips om een inspirerend leider te worden

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

3 tips om een inspirerend leider te worden

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Van service manager IT naar invloedrijk leider

ICT, Invloedrijk leiderschap

Van service manager IT naar invloedrijk leider

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >