Deze ontwikkelingen stellen het aanpassingsvermogen van tandartsen op de proef

Zorg & Gezondheid, Efficiënter en Wendbaarder worden / 3 April 2020

De afgelopen jaren is het beroep van tandarts flink veranderd. Praktijken werden gemiddeld groter en de randzaken namen toe. Ook de komende jaren zal er nog flink wat veranderen. Flexibiliteit en het vermogen om je als tandarts snel op ontwikkelingen aan te passen, worden daarmee steeds belangrijker.

Mondigere patiënt

Patiënten hebben steeds meer informatie tot hun beschikking. Ze verdiepen zich steeds beter in de mogelijkheden van de zorg en willen actief meebeslissen. Als tandarts kun je hier beter op inspelen, dan je tegen deze ontwikkeling te verzetten. Je kunt namelijk je waarde voor de patiënt vergroten, door te zorgen voor een goede informatievoorziening. Hierbij gaat het om actieve informatievoorziening, die op de individuele behoefte van de patiënt is afgestemd.

Individuele aanpak met centrale regierol voor tandarts

Zorgtaken zullen ook in de komende jaren steeds vaker tussen verschillende zorgprofessionals verdeeld worden. Daarmee zal het werken in teamverband toenemen. Naast de verschillende functies binnen de mondzorg, zullen er daarbij ook steeds meer en nauwere samenwerkingsverbanden ontstaan met de algemene gezondheidszorg en esthetische behandelingen.

Met die ontwikkeling neemt de behoefte aan een centrale regierol toe. Deze rol is voor de tandarts weggelegd. Met die centrale regie wordt voornamelijk de diagnose en indicatiestelling bedoeld. De tandarts bespreekt het zorgplan samen met de patiënt en past de te leveren zorg op de individu aan. De uitvoering van bepaalde onderdelen in het zorgplan, kan gedeeltelijk worden gedelegeerd.  

Toepassing van informatietechnologie

De hiervoor besproken samenwerking in de mondzorg zal op allerlei manieren worden gefaciliteerd door middel van toepassingen op het gebied van informatietechnologie. Die technologieën zullen ook worden benut in de relatie tussen mondzorgverleners en patiënten. Verschillende toepassingen bestaan nu al. Denk hierbij aan een online afsprakensysteem, slimme tandenborstels die zelfzorggegevens kunnen verzamelen en versturen en apps rond mondgezondheid en zelfzorg. Daarnaast kan informatietechnologie ook ingezet worden ten behoeve van de afstemming tussen zorgverleners en patiënten, vooral over indicatie en behandeling (shared decision making).

Flexibele en wendbare tandartsen

De hiervoor besproken ontwikkelingen vragen een flinke dosis aanpassingsvermogen van tandartsen. Zeker, wanneer je bedenkt dat ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Stichting INVK organiseert daarom op 23 juni 2020 het Landelijk Kennisteam Tandartsen en Tandheelkundig Specialisten met het thema ‘Efficiënter en Wendbaarder worden’. Meld je hier aan voor: Landelijk Kennisteam Tandartsen en Tandheelkundig Specialisten

Bronnen

Hulshoff (2019) ‘De toekomst vraagt andere vaardigheden van tandartsen’. Verkregen via Tandartspraktijk.nl – geraadpleegd op 04-03-2020

Bruers, J.J.M. ‘Trends en ontwikkelingen in de beroepsgroep en de beroepsuitoefening’ QP Tandheelkunde (2017) 12-5. Pag. 14-19

Sjoerd Kuiken‘De rol van de tandarts in 2022’ Geraadpleegd op 04-03-2020

Kitty Doets

Kitty Doets

Waarom schrijven voor INVK zo leuk is? De managementthema's zijn interessant en ik hou ervan om me continu te verdiepen in wat er in verschillende branches speelt. Ik schrijf artikelen voor de blog van het INVK en denk mee over de content op INVK.nl, altijd vanuit het idee om kennisdeling, ook online, te stimuleren.

Landelijk Kennisteam Tandartsen en Tandheelkundig Specialisten

In het Landelijk Kennisteam Tandartsen en Tandheelkundig Specialisten komen vakgenoten uit de tandheelkunde samen om kennis te delen, hun managementvaardigheden te ontwikkelen en unieke oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen te vinden. Je aansluiten bij dit team geeft je de kans om, in een selecte groep vakgenoten, continu aan je kennis en vaardigheden als leidinggevende te werken. Dit, door middel van inspirerende trainingen, onder leiding van ervaren trainers.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

Invloedrijk leiderschap in de architecten- en ingenieursbranche

Bouw, Invloedrijk leiderschap

Invloedrijk leiderschap in de architecten- en ingenieursbranche

Vaak wordt architectuur gezien als richtinggevend, ondersteunend ...

lees meer >
Invloedrijk leiderschap in de vastgoed branche

Bouw, Invloedrijk leiderschap

Invloedrijk leiderschap in de vastgoed branche

Als vastgoed manager moet je  je eigen waarden en passie delen ...

lees meer >
Projectmedewerkers aansturen op een invloedrijke manier

Bouw, Invloedrijk leiderschap

Projectmedewerkers aansturen op een invloedrijke manier

Dat kan zeker! Als projectleider ben je niet alleen druk met je ...

lees meer >