Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: 6 tips om MVO-activiteiten succesvol in de praktijk te brengen

MKB, Sustainability / 14 October 2019

Je wil de eerste stappen zetten om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, maar waar begin je? In dit artikel geven we tips voor duurzaam ondernemen aan de hand van 6 gebieden die een uitgangspunt vormen voor het bepalen van je MVO-activiteiten.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam- en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn brede begrippen en worden vaak als synoniemen gebruikt. Een bedrijf onderneemt maatschappelijk verantwoord wanneer zij haar activiteiten bewust richt op het toevoegen van waarde aan zowel people, planet als profit, daarin steeds opnieuw een balans zoekt, daarover op een actieve en transparante manier verantwoording aflegt en daarover met haar stakeholder een open dialoog voert (MVO Nederland).

MVO-activiteiten in de praktijk

Om duurzaamheid succesvol te implementeren binnen je organisatie, is het belangrijk om tot passende MVO-activiteiten te komen en deze doeltreffend en in samenhang in te zetten. Menno de Jong en Mark van der Meer deden onderzoek naar de match tussen organisaties en hun MVO-activiteiten en presenteren 6 gebieden die een uitgangspunt vormen om deze te bepalen. We hebben deze vertaald in 6 tips om tot passende MVO-activiteiten voor je onderneming te komen.

1. Gebruik je producten en diensten om goed te doen

Hierbij gaat het om het creëren van nieuwe en het aanpassen van bestaande producten of diensten, op een manier zodat deze een positieve maatschappelijke impact hebben. Te denken valt aan een bank die met een bepaalde dienst ondernemerskansen vergroot of een app-ontwikkelaar die met een nieuwe health app de gezondheid van mensen bevordert.

2. Richt je productieproces duurzaam in

Het aanschaffen van zuinigere machines, het gebruik van duurzame energiebronnen of het gebruik van milieuvriendelijke materialen door aanpassingen door te voeren in het productieproces van je onderneming, kun je op een meer duurzame manier produceren.

3. Zorg voor een positieve impact op het milieu

Kernwoorden zijn hier duurzaamheid, energie besparen, hergebruik en afvalmanagement. Je kunt de negatieve impact van je onderneming beperken door bijvoorbeeld je kantoor CO2-neutraal te verwarmen of de CO2-emissie van je wagenpark te beperken. Het ultieme doel hierbij is natuurlijk om je gehele onderneming zoveel mogelijk klimaatneutraal te maken. Daarnaast kun je ook actief meewerken aan projecten die een positieve impact op het milieu hebben, zoals door mensen bewust te maken van de plastic soep in de oceanen of ander milieu-uitdagingen.

4. Zorg voor een duurzaam personeelsbeleid

Wat doet jouw onderneming al om voor diversiteit onder je medewerkers te zorgen? En hoe zorg je voor de mentale en fysieke gezondheid van je personeelsleden? Denk aan het creëren van gezonde werkplekken, flexibiliteit in werktijden en activiteiten die werkstress verminderen. Werk actief aan het bieden van gelijke kansen aan talenten met verschillende achtergronden.

5. Spoor leveranciers actief aan om ook op een duurzame manier te ondernemen

Duurzaam ondernemen houdt niet op bij je eigen onderneming. Focus ook op de duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid van je leveranciers. Zie erop toe dat je grondstoffen op een verantwoorde manier geproduceerd worden, zonder het milieu te vervuilen of een beroep te doen op zaken als kinderarbeid, uitbuiting van mensen of dierproeven. Stel waar nodig regels op voor je leveranciers en controleer actief op de naleving daarvan. Ook zou je leveranciers die zeer duurzaam produceren bijvoorbeeld kunnen belonen met een bonus.

6. Draag bij aan de omgeving waarin je onderneming actief is

Met regionale activiteiten kun je bijdragen aan de verduurzaming van de omgeving van de locatie(s) waar je onderneming zich bevindt. Sponsor bijvoorbeeld lokale initiatieven of stel je diensten gratis of tegen kostprijs ter beschikking aan een organisatie die zich inzet voor de leefbaarheid van de wijk.

Meer weten? Kom naar het Landelijk Kennisteam INVK 

Wil je echt doeltreffend aan de slag met duurzaamheid binnen je organisatie? Kom dan 21 januari 2020 naar het Landelijk Kennisteam INVK, waar we dieper ingaan op het thema sustainability. Aan de hand van de Sustain Methode leer je hoe je de stappen zet om de onderdelen van je organisatie of afdeling duurzaam te maken. Zien we je daar? Klik op deze link voor meer informatie over het Landelijk Kennisteam INVK


Kitty Doets

Kitty Doets

Waarom schrijven voor INVK zo leuk is? De managementthema's zijn interessant en ik hou ervan om me continu te verdiepen in wat er in verschillende branches speelt. Ik schrijf artikelen voor de blog van het INVK en denk mee over de content op INVK.nl, altijd vanuit het idee om kennisdeling, ook online, te stimuleren.

Landelijk Kennisteam INVK

In het Landelijk Kennisteam INVK Profit komen leidinggevende professionals uit verschillende sectoren bij elkaar om kennis te delen, hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en unieke oplossingen voor hun uitdagingen te vinden. Samen nemen zij deel aan trainingen, waar zij onder leiding van een ervaren trainer, van elkaar leren en hun expertise vanuit verschillende branches delen. Je aansluiten bij dit team geeft je de kans om, in een kleine groep, continu aan je kennis en vaardigheden als leidinggevende te werken.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

3 tips om een inspirerend leider te worden

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

3 tips om een inspirerend leider te worden

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Van service manager IT naar invloedrijk leider

ICT, Invloedrijk leiderschap

Van service manager IT naar invloedrijk leider

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >