Operationeel Management: 5 Kansen voor procesinnovatie

Business & Management, Innovatieve organisaties / 9 March 2020

Bij ‘innovatie’ denken veel mensen aan het ontwikkelen van nieuwe producten. Er zijn echter veel meer soorten innovatie. Innovatie op het gebied van werkprocessen is minstens zo belangrijk. Als operationeel manager speel je een belangrijke rol in de continue vernieuwing en verbetering van die processen. In dit artikel gaan we in op enkele kansen die je daarbij kunt benutten.

1.     Optimalisatie van processen door middel van technologie

Het zal je niet ontgaan zijn dat er continu technologische middelen ontwikkeld worden, waarmee werkprocessen geoptimaliseerd kunnen worden of die je beter inzicht in processen verschaffen. Deze ontwikkelingen gaan zo snel, dat het lastig is om te voorspellen welke technologie je organisatie (en je concurrenten) over een paar jaar voor handen hebben. Hoe ga je om met een toekomst die steeds lastiger te voorspellen wordt? Zorg ervoor dat jouw teams en organisatie zo ingericht zijn, dat continu leren en doorlopende vernieuwing mogelijk zijn.

2.     Gebruik van e-learning bij procesimplementatie

Trainingen ten behoeve van procesimplementatie kunnen steeds beter plaatsvinden door middel van e-learning. In plaats van schriftelijke werkinstructies kun je daarbij gebruik maken van instructiefilmpjes. Ook kan examinering plaatsvinden door middel van digitale toetsing.

3.     Horizontale organisatiebesturing

Het nieuwe werken breekt muren tussen afdelingen en in de keten steeds verder af. Vaardigheden en rollen komen steeds meer centraal te staan. Binnen horizontale organisatiebesturing wordt samenwerking in processen en ketens beloond. Toekomstbestendige organisaties rekenen in een versneld tempo af met bottom-down-structuren en het uitsluitend denken in functies. De operationele verantwoordelijkheid zal steeds meer bij de medewerkers komen te liggen.                                                                                                 

4.     Klantgerichte procesinnovatie

Er vindt steeds meer co-creatie plaats tussen organisaties en klanten. Ondernemingen die dit succesvol doen, verbeteren hun processen op basis van klantenervaringen. Daarvoor roepen zij veelal een ‘Customer Experience Team’ in het leven, welke als doel heeft om inzicht te krijgen in klantenervaringen en vervolgens processen te verbeteren om deze ervaringen te optimaliseren. Procesverbetering wordt daarmee steeds meer klant-gedreven.

5.     Van werkend-leren naar lerend-werken

Leren je medewerkers terwijl ze werken of werken zij terwijl ze leren?  ‘Lerend innoveren’ is volgens Suzanne Verdonschot (die hier uitgebreid onderzoek naar deed) een vorm van leren die plaatsvindt in het werk. Dit soort leren is volgens deze onderzoeker niet geïnitieerd vanuit het perspectief van leren (hoe kan ik hier beter in worden?) maar vanuit het perspectief van werk (hoe lossen we dit probleem op?). Dit type leren vindt plaats zodra een lastig vraagstuk zich aandient waarvoor eerdere pogingen het op te lossen niet succesvol waren. In een kenniseconomie waar organisaties het moeten hebben van verbeteringen en vernieuwingen van producten, diensten en werkprocessen, is het ook deze vorm van leren die steeds belangrijker wordt. Volgens Verdonschot vallen leren en werken bij dit type leren in feite samen.

Dit artikel is geschreven in aanloop naar het Landelijk Kennisteam Operationeel Management, dat op 15 juni 2020 plaatsvindt op Landgoed Trompenburgh. Tijdens dit overleg leer je samen met andere operationeel managers, onder leiding van een INVK-trainer hoe je binnen je bedrijf voor een cultuur van continue innovatie zorgt. Ben jij leidinggevende operationeel management? Meld je dan hier aan voor:  Landelijk Kennisteam Operationeel Management

Bronnen:

Dr. Suzanne Verdonschot, Dr. Paul Keursten. ‘Ontwerpen van leeromgevingen voor leren en innoveren’. M&O – 4, 2010, pag. 36 – 51

‘10 kansen om werkprocessen beter te maken’. Artikel van BMP Consult, verkregen via Management Impact – Geraadpleegd op 23-02-2020

David Hamme. ‘Customer Focused Process Innovation’. Artikel van Process Excellence Network – Geraadpleegd op 23-02-2020

Kitty Doets

Kitty Doets

Waarom schrijven voor INVK zo leuk is? De managementthema's zijn interessant en ik hou ervan om me continu te verdiepen in wat er in verschillende branches speelt. Ik schrijf artikelen voor de blog van het INVK en denk mee over de content op INVK.nl, altijd vanuit het idee om kennisdeling, ook online, te stimuleren.

Landelijk Kennisteam Operationeel Management

Het Landelijk Kennisteam Operationeel Management bestaat uit operationeel managers, directeuren en leidinggevenden operationeel management en operations managers. Samen leren zij over uiteenlopende managementthema´s en pakken ze gezamenlijke uitdagingen aan. Door je bij dit team aan te sluiten werk je dus niet alleen aan je eigen succes, maar breng je ook elkaars expertise naar een hoger niveau. Je levert een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van kennis op het gebied van operationeel management en helpt elkaar vooruit tijdens jullie trainingen.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

3 tips om een inspirerend leider te worden

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

3 tips om een inspirerend leider te worden

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Van service manager IT naar invloedrijk leider

ICT, Invloedrijk leiderschap

Van service manager IT naar invloedrijk leider

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >