5 Soorten innovatie voor industriebedrijven

Industrie, Logistiek & Transport, Innovatieve organisaties / 24 February 2020

Blijven innoveren is van cruciaal belang voor het voortbestaan en succes van je industriebedrijf. Wanneer het woord ‘innovatie’ valt, denken veel mensen meteen aan grote transformaties of ingewikkelde technologische vernieuwingen. Echter, hoeven innovaties niet altijd groots en ingewikkeld te zijn. Het belangrijkste is om een cultuur te creëren waarin constante ontwikkeling en vernieuwing gestimuleerd wordt. Daarbij kan aan verschillende soorten innovatie gewerkt worden. In dit artikel zetten we deze voor je op een rij.    

Dit artikel is geschreven in aanloop naar het Landelijk Kennisteam Industrie, dat op 2 juni 2020 plaatsvindt op Landgoed Trompenburgh. Tijdens dit overleg leer je samen met andere managers en directeuren uit de industriële sector, onder leiding van een INVK-trainer hoe je binnen je bedrijf voor een cultuur van continue innovatie zorgt. Ben jij leidinggevende in de industrie? Meld je dan hier aan voor: Landelijk Kennisteam Industrie

Radicale vs. Incrementele innovatie

Zoals in de inleiding al werd beschreven, hoeft innovatie niet altijd te gaan over het zorgen voor immense transformaties. Het grootste gedeelte van de vernieuwingen die bedrijven doorvoeren zijn ‘incrementeel’. Bij incrementele innovaties gaat het om vernieuwing door marginale verbeteringen door te voeren. ‘Radicale innovaties’ vragen over het algemeen meer inspanning en hebben als doel een groter verschil te maken. Om het verschil goed duidelijk te maken: Bij een incrementele innovatie zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een aanpassing van één van je bestaande producten, terwijl je bij een radicale innovatie een compleet nieuw product bedenkt.

 Niet alleen productinnovaties kunnen radicaal of incrementeel zijn. Dit geldt ook voor andere soorten innovaties. Hieronder gaan we in op 5 typen.

1.     Productinnovatie

Bij productinnovatie wordt er een nieuw product gelanceerd of een bestaand product verbeterd. Een vaak genoemd voorbeeld hiervan is de lancering van het Senseo-apparaat, die voor een grote verandering zorgde in de markt voor koffiemachines. Waar mensen eerst nog een filterkoffiemachine thuis hadden staan, kochten velen van hen een Senseo-apparaat. Er werden niet alleen grote aantallen machines verkocht, ook de manier van koffiezetten veranderde hiermee. Consumenten stapten over van filterkoffie naar koffiepads, waardoor het gemakkelijker werd om één kop koffie te zetten in plaats van altijd een hele kan te moeten maken.       

2.     Procesinnovatie

Ook de processen in je organisatie kun je vernieuwen. Dit kan bijvoorbeeld al door een nieuwe machine aan te schaffen, waarmee je de productietijd kunt verkleinen. Ook technologie en digitalisering kan hierbij een grote rol spelen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen binnen Smart Industry, ook wel Industry 4.0 genoemd. Nieuwe digitale technologieën maken het mogelijk om data over medewerkers, producten en machines, te analyseren, processen te optimaliseren, de kwaliteit van producten te verbeteren en kosten te besparen.

3.     Organisatie-innovatie

Hierbij gaat het om vernieuwingen in de manier waarop de organisatie ingericht is en draaiende wordt gehouden. Denk bijvoorbeeld aan Agile, het Nieuwe Werken en LEAN. Ook ‘sociale innovatie’ wordt weleens tot deze vorm van vernieuwing gerekend. Slimmer samenwerken en het doel om meer betrokkenheid onder medewerkers te creëren, staan hier vaak centraal. Ander voorbeelden zijn; zelfsturend werken, co-creatie en samenwerken met andere partijen.

 4.     Strategische innovatie

Het onder de loep nemen van je strategie en daar vernieuwingen en verbeteringen in doorvoeren, kan ook een vorm van innovatie zijn. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van nieuwe strategische partners of het vinden van nieuwe manieren om je doelgroep te bereiken. Ook hier kan digitalisering in de industriële sector een rol spelen. Zo zorgen de ontwikkelingen binnen Industry 4.0 ervoor dat verschillende bedrijven, afdelingen en functies steeds beter met elkaar in contact kunnen staan en informatie real-time met elkaar kunnen delen. Data-integratie zorgt ervoor dat de waardeketen steeds meer geautomatiseerd kan worden.  

5.     Marktinnovatie

Bij marktinnovatie gaat het om het aanboren van een nieuwe markt of het uitbreiden van je bedrijf richting een nieuw afzetgebied. Hierbij kun je dus denken aan het aanspreken van een nieuwe doelgroep binnen het gebied waar je al actief bent, maar ook bijvoorbeeld aan het zoeken van nieuwe afnemers buiten dat gebied. 

Wil je meer weten over hoe je de innovatiekracht van je organisatie vergroot? Kom dan op 2 juni 2020 naar  Landelijk Kennisteam Industrie

Bronnen:

BCG. Embracing Industry 4.0 and Rediscovering Growth. Geraadpleegd op 04-02-2020

TNO. Industrie: ‘Innoveren voor werkgelegenheid, welvaart en welzijn. Geraadpleegd op 04-02-2020

Rabobank. 10x innoveren in een ander jasje. Geraadpleegd op 04-02-2020

Tidd, J. & Bessant, J. (2018). Managing Innovation. Integrating Technological, Market and Organizational Change.

Kitty Doets

Kitty Doets

Waarom schrijven voor INVK zo leuk is? De managementthema's zijn interessant en ik hou ervan om me continu te verdiepen in wat er in verschillende branches speelt. Ik schrijf artikelen voor de blog van het INVK en denk mee over de content op INVK.nl, altijd vanuit het idee om kennisdeling, ook online, te stimuleren.

Landelijk Kennisteam Industrie

Het Landelijk Kennisteam Industrie bestaat uit directeuren, hoofden en managers van industriebedrijven. Samen leren zij over uiteenlopende managementthema´s en pakken ze gezamenlijke uitdagingen aan. Door je bij dit team aan te sluiten werk je dus niet alleen aan je eigen succes, maar breng je ook elkaars kennis naar een hoger niveau. Je levert een waardevolle bijdrage aan de kennisdeling binnen de industriesector en helpt elkaar vooruit tijdens jullie trainingen.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

3 tips om een inspirerend leider te worden

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

3 tips om een inspirerend leider te worden

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Van service manager IT naar invloedrijk leider

ICT, Invloedrijk leiderschap

Van service manager IT naar invloedrijk leider

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >