5 handvaten ter promotie van innovatie in de bouw!

Bouw, Innovatieve organisaties / 27 January 2020

Over het invoeren van nieuwe ideeën en producten in de bouw – bijvoorbeeld big data, digitalisering, robotisering, 3D en sensoring – zijn veel rapporten geschreven. Wat hier elke keer uit komt is dat innovatie in de bouw soms best goed gaat, maar er is nog veel ruimte is voor verbetering. Wat kunnen we doen om die geambieerde verbetering te verwezenlijken? Wat zijn belemmeringen van innovatie in de bouwnijverheid en waar liggen de kansen?

Er zitten nogal veel beren op de weg wanneer het gaat over innovatie in de bouwnijverheid. Veel van deze obstakels vinden hun oorsprong in de regulering (overheidsbeleid en wet-en regelgeving) maar er zijn ook project gebonden belemmeringen. Op het eerstgenoemde hebben we weinig directe invloed, dat heeft veelal te maken met het ambitie niveau van de overheid. Maar uitdagingen op project niveau kunnen we oplossingsgericht benaderen.

Hoe? Het rapport ‘Innovatie in de bouw’ van het EIB (Economisch Instituut voor de bouw) geeft concrete handvaten waaruit wij hier een kleine selectie weergeven ter inspiratie:

1. Aanbesteding

Aanbestedingen stimuleren innovatie alleen wanneer de uitvraag ruimte biedt voor innovatieve oplossingen en deze ook beloond (realiserende dat innovaties over langere perioden en/of door het combineren van activiteiten kunnen worden terugverdiend). Nieuwe contractvormen die dit faciliteren zijn dus essentieel om innovatie een kans te geven.

Het past-performancesysteem waarbij geleverde prestaties tweezijdig, op een uniforme en opbouwende wijze beoordeeld en besproken worden kunnen hiernaast bijdragen aan een sterkere reputatie van innoveerde opdrachtnemers. Beoordelingen worden namelijk vastgelegd in een landelijke database en kunnen worden gebruikt voor de selectie van marktpartijen bij aanbestedingen. Dit systeem helpt in het kunnen selecteren van innovatieve spelers bij aanbestedingen, maar ook het ondersteunen van opdrachtgevers in het formuleren van een innovatieve uitvraag.

2. Een realistisch verdienmodel

De opbrengsten van grootschalige vernieuwingstrajecten zijn erg onzeker en kunnen soms veel breder neerslaan dan alleen bij de partij die de vernieuwing tot stand brengt en de kosten hiervan draagt. Realistische verdienmodellen vergen veel coördinatie tussen partijen maar de inzichtelijkheid die het creëert vergroot de bereidheid om in de innovatie te investeren door derden. Een realistisch verdienmodel ontstaat sneller bij vaste, lange contracten, gezien deze meer zekerheid bieden op omzet.

3. Een programmatische aanpak

Een veelheid aan kleine bouwprojecten leidt tot beperking van opschalingmogelijkheden van innovaties. Een programma van samenhangende projecten kan echter lange termijndoelen, gedeelde verantwoordelijkheden, financiering en winsten met elkaar verenigen om individuele en collectieve belangen te behartigen. Een programmatische aanpak maakt het ook mogelijk om de risico’s van innovatie effectief te managen.

4. Actief innovatiemanagement bij opdrachtgevers en –nemers

De afwezigheid van systematische kennisopbouw van opdrachtgevers en –nemers in opeenvolgende projecten als doelbewuste strategie , is een belemmering voor innovatie. Kennisopbouw en innovatie moet een centrale plek krijgen in de bedrijfsvoering als men vooruitgang wil stimuleren en verwezenlijken. Een innovatieve sector draagt ook bij aan een gunstige positie op de arbeidsmarkt waarop jong talent moet worden geworven.

5. Onderzoek en kennisontwikkeling

Het stimuleren van kennisontwikkeling en kennisdeling is essentieel voor innovatie. Brancheverenigingen en koepelorganisaties kunnen kennisoverdracht en kennisdeling meer stimuleren waardoor ook het mkb goed aangesloten raakt op innovatieontwikkelingen. Er ligt hier ook een belangrijke rol voor de overheid die door het beschikmaar maken van budget meer onderzoek in innovatie kan stimuleren.

In onze volgende blog zullen we meer informatie delen over het Landelijk Kennisteam Bouwnijverheid op 18 september 2020. Tijdens deze bijeenkomst leren we door middel van de INVK Innovatie methode meer over het creëren van vernieuwing en innovatie op verschillende vlakken in een organisatie en het creëren van de juiste cultuur en mindset om sneller en beter te kunnen innoveren. Je kan je opgeven voor deze dag via de onderstaande link.

Landelijk Kennisteam Bouwnijverheid – Innovatieve organisaties 18 september 2020

Evelien Marie Brinkerink

Evelien Marie Brinkerink

Blog schrijver

Landelijk Kennisteam Bouwnijverheid

Het Landelijk Kennisteam Bouwnijverheid bestaat uit directeuren en leidinggevenden van ondernemingen in de bouw. Samen leren zij over uiteenlopende managementthema´s en pakken ze gezamenlijke uitdagingen aan. Door je bij dit team aan te sluiten werk je dus niet alleen aan je eigen succes, maar breng je ook elkaars kennis naar een hoger niveau. Je levert een waardevolle bijdrage aan de kennisdeling binnen de bouwsector en helpt elkaar vooruit tijdens jullie management trainingen.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

Invloedrijk leiderschap in de architecten- en ingenieursbranche

Bouw, Invloedrijk leiderschap

Invloedrijk leiderschap in de architecten- en ingenieursbranche

Vaak wordt architectuur gezien als richtinggevend, ondersteunend ...

lees meer >
Invloedrijk leiderschap in de vastgoed branche

Bouw, Invloedrijk leiderschap

Invloedrijk leiderschap in de vastgoed branche

Als vastgoed manager moet je  je eigen waarden en passie delen ...

lees meer >
Projectmedewerkers aansturen op een invloedrijke manier

Bouw, Invloedrijk leiderschap

Projectmedewerkers aansturen op een invloedrijke manier

Dat kan zeker! Als projectleider ben je niet alleen druk met je ...

lees meer >