Een flexibele, wendbare gemeente: Wat is daarvoor nodig?

Non Profit & Not for Profit, Efficiënter en Wendbaarder worden / 23 March 2020

Veel gemeenten hebben de ambitie om de wendbaarheid van hun organisatie te vergroten. Een wendbare organisatie is in staat om effectief te reageren op verwachte en onverwachte ontwikkelingen in haar omgeving. Maar wat is er nodig om als gemeente je wendbaarheid te vergroten? Je leest het in dit artikel.

Behoefte aan wendbaarheid

Waar komt die behoefte aan meer wendbaarheid en flexibiliteit bij gemeenten vandaan? Gemeenten hebben te maken met steeds mondigere burgers, die publieke zaken op een andere manier geregeld willen hebben. De relatie tussen de overheid, burgers en bedrijven verandert; van regulerend naar faciliterend en regisserend. Technologische ontwikkelingen zorgen daarnaast voor elkaar steeds sneller opvolgende veranderingen, die moeilijk te voorspellen zijn.

Flexibele, wendbare, adaptieve en open gemeenten

“Een organisatie die zich rond maatschappelijke vragen organiseert, in plaats van dat de vragen in de vorm van de organisatie worden gegoten”. Dat is volgens de Vereniging van gemeentesecretarissen de ambitie. Zo´n organisatie moet flexibel, wendbaar, adaptief en open zijn. Concreet houdt dit in:

  • “Het scherper afbakenen van de échte gemeentelijke verantwoordelijkheid en taken, wat de gemeente zelf blijft doen als kerntaak en wat het uitbesteedt.
  • Bij het uitbesteden van taken wel de regie blijven voeren en de uitvoering controleren. Bijvoorbeeld bij groenvoorziening, sociale woonprojecten, heffing en innen van gemeentelijke belastingen, administratieve afhandeling van gemeentelijke subsidies, administratieve uitvoeringstaken in het zorg- en sociale domein.
  • Het vormen van samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen gezamenlijke en eigen taken. Samen de professionalisering van strategische planning, beheer, treasury etc. verbeteren.
  • Het opzetten en operationaliseren van professionele shared servicecentra voor facilitaire diensten.
  • Meer projectmatig werken in plaats van vaste taken voor vaste afdelingen.
  • Het toepassen van nieuwe publiek-private samenwerking en uitvoering, bijvoorbeeld bij aanleg en beheer van sportvoorzieningen en onroerend goed.
  • Het realiseren van een passende werkomgeving voor ambtenaren die multifunctioneel inzetbaar zijn of meer moeten reizen of zelfs verhuizen.” [1]

Organisatorische condities voor wendbaarheid

Om als gemeente te beschikken over een sterk wendbaar vermogen, zijn volgens Roy Mierop bepaalde condities nodig. Deze condities zijn schematisch weergegeven in het model ‘Organisatorische condities voor wendbaarheid’.

 

organisatorische-condities-wendbaarheid

Organisatorische condities voor wendbaarheid, Roy Mierop

Het model laat zien dat gemeentelijke organisaties op structureel (paars), cultureel (oranje) en technologisch (groen) gebied veranderingen hebben door te voeren. Daarmee stellen ze zichzelf in staat om slagvaardiger te handelen en adequater op veranderingen te reageren. Iets dat juist nu, in deze dynamische omgeving, zo van belang is.

Ben je op zoek naar de juiste handvatten en tools om je gemeentelijke organisatie wendbaarder te maken? Kom dan op 17 juni 2020 naar het Landelijk Kennisteam Bestuur Gemeenten. Tijdens dit overleg leer je hoe je je gemeenteorganisatie wendbaar maakt, waardoor je flexibel in kunt spelen op de dynamische omgeving. Dit alles, onder leiding van een ervaren trainer op het prachtige Landgoed Trompenburgh. Meld je hier aan voor: Landelijk Kennisteam Bestuur Gemeenten

Bronnen

[1] Halfhide, M., Mierop, R. (2017). ‘De controller als navigator van een wendbare gemeentelijke organisatie’. Geraadpleegd op 01-03-2020

[2] Model ‘Organisatorische condities voor wendbaarheid’ van RGMierop Consulting, verkregen via buitenhekplus.nl. Geraadpleegd op 01-03-2020

Kitty Doets

Kitty Doets

Waarom schrijven voor INVK zo leuk is? De managementthema's zijn interessant en ik hou ervan om me continu te verdiepen in wat er in verschillende branches speelt. Ik schrijf artikelen voor de blog van het INVK en denk mee over de content op INVK.nl, altijd vanuit het idee om kennisdeling, ook online, te stimuleren.

Landelijk Kennisteam Bestuur Gemeenten

In het Landelijk Kennisteam Bestuur Gemeenten komen wethouders, burgemeesters en raadsleden samen om kennis te delen, hun managementvaardigheden te ontwikkelen en unieke oplossingen voor uitdagingen te vinden. Je aansluiten bij dit team geeft je de kans om, in een selecte groep collega-bestuursleden van verschillende gemeenten continu aan je kennis en vaardigheden als leidinggevende te werken. Dit, door middel van inspirerende trainingen, onder leiding van ervaren trainers.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

3 tips om een inspirerend leider te worden

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

3 tips om een inspirerend leider te worden

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Van service manager IT naar invloedrijk leider

ICT, Invloedrijk leiderschap

Van service manager IT naar invloedrijk leider

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >