Sustainability in de non-profitsector: Zo creëer je waarde op een duurzame manier

Non Profit & Not for Profit, Sustainability / 30 September 2019

Ook al heb je als non-profitorganisatie de missie om een bepaalde positieve impact te hebben op de maatschappij; dit wil nog niet zeggen dat je organisatie daarmee duurzaam is. Hoe stel je sustainability in al je activiteiten en processen centraal? En hoe zorg je ervoor dat je jouw positieve impact op de maatschappij kunt blijven uitoefenen? Daarvoor is het nodig om als non-profitorganisatie op een duurzame manier aan je missie te werken en continuïteit na te streven voor de maatschappelijke waarde die je creëert. In dit artikel geven we hiervoor 6 tips.

Duurzaamheid in de non-profitsector

Om sustainability succesvol te implementeren binnen je organisatie, is het belangrijk om activiteiten doeltreffend en in samenhang in te zetten. Menno de Jong en Mark van der Meer deden onderzoek naar de match tussen organisaties en hun MVO-activiteiten en presenteren 6 gebieden die een uitgangspunt vormen om je duurzaamheidsactiviteiten te bepalen. Door deze aan te passen naar de praktijk van non-profit, geven we hieronder 6 adviezen om duurzaamheid binnen je organisatie centraal te stellen.

1. Focus op de waarde die je creëert

Voor bedrijven geldt dat zij, vanuit het idee van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, steeds vaker producten en diensten ontwikkelen met als doel om voor een positieve maatschappelijke impact te zorgen. De missie en activiteiten van non-profitorganisaties zijn vaak al gericht op maatschappelijke impact. In het belang van duurzaamheid kan het voor deze organisaties goed zijn om te focussen op wat hun activiteiten uiteindelijk opleveren in termen van de maatschappelijke waarde die erdoor gecreëerd wordt. Dit biedt kansen voor het aantrekken van middelen om de activiteiten voort te zetten en continuïteit te geven aan de maatschappelijke missie van de organisatie. Om die waarde te definiëren kun je voor je organisatie de volgende vragen stellen:

 • Welke impact willen we hebben?
 • Hoe draagt ons succes bij aan een betere wereld?
 • Wie profiteert direct en meteen van de waarde die wij creëren?
 • Wie profiteert indirect en op langere termijn?
 • Hoe meten we ons succes? (Latham, 2016)

2. Trek de juiste financiële middelen aan en zorg voor continuïteit

Wanneer je als non-profitorganisatie succesvol aan je missie wil werken, is het belangrijk om goed voor ogen te hebben welke impact je teweeg wil brengen. Focus op waardecreatie, want met die waarde kun je (financiële) support aantrekken en daarmee ben je in staat je capaciteit te vergroten om vervolgens weer meer waarde te creëren. Zo ontstaat een positieve vicieuze cirkel.

Zodra je een duidelijk idee hebt van de impact die je wil genereren, is het belangrijk om te bepalen wie ook om die impact geeft. Dit is waar de (financiële) middelen vandaan moeten komen. Om dit te bepalen kun je je afvragen:

 • Welke bedrijven, foundations en personen passen bij onze missie en de impact die we willen bewerkstelligen?
 • Wie zou er met onze missie geassocieerd willen worden?
 • Hoe kan de waarde die we creëren bijdragen aan hun missie, passies, verantwoordelijkheden of branche?
 • Hoe kunnen we hun belangen omzetten in middelen?
 • Hoe kunnen we hen betrekken, zodat zij willen bijdragen door middel van het investeren van hun tijd, geld, positie en/of netwerk? (Latham, 2016)

3. Ga op zoek naar duurzame samenwerkingsverbanden

Wanneer je de waardecreatie van je organisatie hebt weten te linken aan bronnen van inkomsten, ga dan op zoek naar partnerships. Door samenwerkingsverbanden aan te gaan kun je je maatschappelijke impact vergroten. Ook daarbij helpt het om jezelf vragen te stellen:

 • Met welke andere organisaties delen we onze missie?
 • Welke andere organisaties zetten zich in om dezelfde doelgroep te helpen?
 • Hoe kunnen we die overeenkomsten benutten?
 • Wie heeft er ervaring met de stappen die je wil gaan zetten? (Latham, 2016)

4. Zorg voor een duurzaam personeels- en vrijwilligersbeleid

Zorg voor een duurzaam personeelsbeleid door structureel in je medewerkers te investeren. Denk aan het creëren van opleidingsmogelijkheden, een gezonde werkplek, flexibele werktijden en activiteiten die de werkdruk en stress verminderen. Zorg ook zoveel mogelijk voor diversiteit onder je personeel en bied iedereen gelijke kansen om zich te ontwikkelen en door te groeien.

In het geval je met vrijwilligers werkt, zorg dan voor een goed vrijwilligersbeleid. Voor het inrichten daarvan kun je gebruik maken van de 6B-methode. Deze bestaat uit 6 stappen:

 1. Bezinnen: Wie en wat zijn we als organisatie, waarom werken we met vrijwilligers, wat hebben we vrijwilligers te bieden, wat vragen we van hen? 2.Binnenhalen: Wie willen we binnenhalen, hoe willen we dat doen, waar zoeken we?
 2. Begeleiden: Welke begeleiding is er mogelijk, hoe en wanneer begeleiden we, wie is aanspreekpunt, aan welke begeleiding is behoefte? 4.Belonen: Op welke manier belonen we onze vrijwilligers, wie zorgt daarvoor?
 3. Behouden: Hoe houden we onze vrijwilligers vast, wat is daarvoor nodig?
 4. Beëindigen: Hoe nemen we afscheid van een vrijwilliger, houden we een exitgesprek, wat zijn de ervaringen van vrijwilligers in de organisatie, wat kunnen we nog voor elkaar betekenen?

5. Richt je processen duurzaam in

Zorg ervoor dat je de processen binnen je organisatie zo duurzaam mogelijk inricht, zonder negatieve maatschappelijke impact en zo energieneutraal mogelijk. Gebruik zuinige apparaten en machines, haal je energie uit duurzame bronnen en gebruik milieuvriendelijke materialen. Wanneer je hiervoor moet investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, let er dan op dat er in sommige situaties mogelijkheden voor non-profitorganisaties bestaan om hiervoor subsidie aan te vragen.

6. Zorg voor een positieve impact op het milieu

Kernwoorden zijn hier; duurzaamheid, energie besparen, hergebruik en afvalmanagement. Je kunt de negatieve impact van je organisatie beperken door bijvoorbeeld je kantoor CO2-neutraal te verwarmen of voor energiezuinige vervoersopties voor je vrijwilligers te zorgen. Het ultieme doel hierbij is natuurlijk om je gehele organisatie zoveel mogelijk klimaat-neutraal te maken. Daarnaast kun je, afhankelijk van je missie, ook samenwerken met milieuorganisaties of tijdens je activiteiten aandacht schenken aan milieu-uitdagingen.

*Meer weten? Kom naar het Landelijk Kennisteam INVK Non Profit

Wil je echt doeltreffend aan de slag met duurzaamheid binnen je organisatie? Kom dan 11 februari 2020 naar het Landelijk Kennisteam INVK Non Profit, waar we dieper ingaan op het thema sustainability. Aan de hand van de Sustain Methode leer je hoe je de stappen zet om de onderdelen van je organisatie of afdeling op een integrale manier duurzaam te maken. Zien we je daar? Klik op deze link voor meer informatie over het Landelijk Kennisteam INVK Non Profit

Bronnen:

Kitty Doets

Kitty Doets

Waarom schrijven voor INVK zo leuk is? De managementthema's zijn interessant en ik hou ervan om me continu te verdiepen in wat er in verschillende branches speelt. Ik schrijf artikelen voor de blog van het INVK en denk mee over de content op INVK.nl, altijd vanuit het idee om kennisdeling, ook online, te stimuleren.

Landelijk Kennisteam INVK Non Profit

In het Landelijk Kennisteam INVK Non-Profit komen leidinggevende professionals van verschillende organisaties in de non-profitsector bij elkaar om kennis te delen, hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en unieke oplossingen voor hun uitdagingen te vinden. Samen nemen zij deel aan trainingen, waar zij onder leiding van een ervaren trainer, aan de slag gaan met verschillende managementthema´s en van elkaar leren. Je aansluiten bij dit team geeft je de kans om, in een kleine groep, continu aan je kennis en vaardigheden als leidinggevende te werken en een waardevolle bijdrage te leveren aan de kennisdeling in de non-profitsector.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

3 tips om een inspirerend leider te worden

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

3 tips om een inspirerend leider te worden

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Van service manager IT naar invloedrijk leider

ICT, Invloedrijk leiderschap

Van service manager IT naar invloedrijk leider

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >