De transitie van lineaire naar circulaire bouw – Gebruik de Sustain Method

Bouw, Sustainability / 4 December 2019

Uit de afspraken in de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie en het Grondstoffenakkoord spreken hoge ambities voor de bouw. Zo gaan we met elkaar toewerken naar een vrijwel volledig energieneutrale nieuwbouw in 2020 en een 100 % circulaire bouw in 2050. Om van circulair bouwen de norm te maken, is een omslag in het denken en doen van alle partijen in de bouwkolom nodig. In alle fases van bouwprojecten moeten beslissingen met het oog op duurzaamheid gemaakt worden. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor processen en onderdelen binnen ondernemingen in de bouwsector. Tijdens het Landelijk Kennisteam Bouwnijverheid op 3 februari 2020 gaan we dieper in op het thema Sustainability en leren we je hoe je aan de hand van de Sustain Method doeltreffend met duurzaamheid aan de slag gaat.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen, betekent circulair bouwen. De transitieagenda omschrijft dit als het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Dit betekent dat alle beslissingen tijdens het gehele traject van een bouwproject rekening dienen te houden met de doelen op het gebied van duurzaamheid; vanaf de start van een nieuw bouwinitiatief tot aan de gebruiksfase en het einde van de levensduur van een gebouw. Volgens de publicatie Aan de slag met circulaire woningbouw is circulair bouwen op drie punten fundamenteel anders:

  • De functie van een gebouw wordt in een brede context geplaatst. Er wordt gekeken naar of er ook andere manieren zijn om dezelfde functie te vervullen. Bijvoorbeeld door functies te combineren of het gebruik ervan te delen.
  • Van tevoren wordt rekening gehouden met de hele levenscyclus van een gebouw. Dat leidt tot een circulair proces waarbij latere mogelijkheden voor transformatie en ontmanteling wel eens bepalend kunnen zijn voor het initiatief.
  • Ketenintegratie is cruciaal. Het zijn vaak de opdrachtgevers in de bouw die bij aanvang van het proces de bepalende keuzes maken. Maar ook andere partijen spelen een grote rol. Bouwbedrijven kunnen het niet alleen.

Lees ook: Circulaire woningbouw – Hoe maken we de omslag naar duurzaamheid in de bouw?

Deze omslag brengt grote gevolgen met zich mee voor de manier waarop onderdelen en processen binnen bedrijven in de bouw zijn ingericht. Ook zorgt de transitie voor veranderingen voor alle medewerkers van je organisatie en je relaties met ketenpartners. Er is inmiddels veel kennis voor handen om te weten hoe je duurzaam bouwt. Het daadkrachtig in de praktijk brengen van zo´n duurzame aanpak blijkt vaak een stuk complexer. Dit vergt namelijk aanpassingen binnen alle onderdelen van je organisatie.

De Sustain Method

Wanneer je op een effectieve manier aan de slag wilt gaan met duurzaam bouwen, is het nodig om sustainability op een integrale manier binnen je onderneming te implementeren. Het INVK ontwikkelde hiervoor de Sustain Method. Deze focust zich op het duurzaam maken van alle onderdelen van je organisatie. De methode bestaat uit een aantal belangrijke stappen. De eerste stap legt uit hoe je met je medewerkers tot een duurzame organisatie komt. De stappen daarna richten zich op de uitvoering van zogenoemde stand-up-sessies, korte sessies waarin medewerkers meerdere malen bijeenkomen, en de begeleiding daarbij.

Landelijk Kennisteam Bouwnijverheid

Tijdens het Landelijk Kennisteam Bouwnijverheid op 3 februari 2020 gaan we dieper in op het thema Sustainability en leren we je hoe je aan de hand van de Sustain method doeltreffend met duurzaamheid aan de slag gaat. Klik op deze link voor meer informatie over het Landelijk Kennisteam BouwnijverheidZien we je daar?

Kitty Doets

Kitty Doets

Waarom schrijven voor INVK zo leuk is? De managementthema's zijn interessant en ik hou ervan om me continu te verdiepen in wat er in verschillende branches speelt. Ik schrijf artikelen voor de blog van het INVK en denk mee over de content op INVK.nl, altijd vanuit het idee om kennisdeling, ook online, te stimuleren.

Landelijk Kennisteam Bouwnijverheid

Het Landelijk Kennisteam Bouwnijverheid bestaat uit directeuren en leidinggevenden van ondernemingen in de bouw. Samen leren zij over uiteenlopende managementthema´s en pakken ze gezamenlijke uitdagingen aan. Door je bij dit team aan te sluiten werk je dus niet alleen aan je eigen succes, maar breng je ook elkaars kennis naar een hoger niveau. Je levert een waardevolle bijdrage aan de kennisdeling binnen de bouwsector en helpt elkaar vooruit tijdens jullie management trainingen.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

3 tips om een inspirerend leider te worden

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

3 tips om een inspirerend leider te worden

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Van service manager IT naar invloedrijk leider

ICT, Invloedrijk leiderschap

Van service manager IT naar invloedrijk leider

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >