Wendbaarheid in het notariaat: Inspelen op blockchain & digitalisering

Juridisch, Efficiënter en Wendbaarder worden / 27 February 2020

Online een bv oprichten, aktes digitaal identificeren en ondertekenen en taken automatiseren met behulp van blockchain technologie; wie in deze tijd notaris is, heeft te maken met een dynamische omgeving. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, en dat biedt nieuwe mogelijkheden. Een flinke dosis ondernemerszin en wendbaarheid zijn daarbij van essentieel belang.

Digitalisering en Blockchain in het notariaat

De digitalisering van het notariaat is in volle gang. Processen worden steeds meer gedigitaliseerd en verder aangesloten op die van ketenpartners. Vanaf 1 augustus 2021 moet het binnen de EU mogelijk zijn om een bv online op te richten. Daarnaast wordt ‘blockchain’ steeds vaker genoemd als een technologie die processen flink zal gaan veranderen.

Blockchain

Wat is blockchain? Blockchain is de technologie waarbij gedecentraliseerde databases het mogelijk maken voor partijen om consensus te bereiken over het bestaan, de status en de veranderingen van een verzameling gedeelde data. Door Middel van blockchain technologie kan een feitelijke toestand worden vastgelegd die enkel kan worden gewijzigd door partijen die bij de transactie zijn betrokken.

Blockchains maken het mogelijk om feiten zonder een ‘trusted third party’, zoals de notaris, vast te leggen, zonder dat hier (on)bewust door een partij eenzijdig wijzigingen in kunnen worden aangebracht. Om die reden, wordt Blockchain soms als een bedreiging voor het notariaat bestempeld. De technologie kan echter ook gezien worden als kans. Notarissen kunnen de blockchain technologie namelijk o.a. gebruiken om ervoor te zorgen dat er wordt voldaan aan de vereisten van authenticiteit en de vastlegging van de totstandkoming van de overeenkomst. Ook leent de blockchain technologie zich goed voor de toepassing van ‘smart contracts’, self executing-overeenkomsten die worden vastgelegd in een blockchain en werken op basis van geprogrammeerde regels en afspraken. [1]  

Het belang van een wendbare organisatie en mindset

Snel kunnen reageren op kansen die zich voordoen wordt steeds belangrijker. Het risico is anders namelijk, dat nieuwe spelers een dienst gaan aanbieden die buiten het monopolie van de notaris valt, maar wel goed bij de dienstverlening past. Met oogkleppen op achter iedere ontwikkeling aanrennen is echter ook niet de bedoeling. Het notariaat is een branche bij uitstek, waarbinnen veiligheid én vertrouwen de essentie vormen. Deze kernwaarden mogen niet in het geding komen te staan.

Organisaties die succesvol weten in te spelen op hun dynamische omgeving, kenmerken zich veelal door hun wendbaarheid en flexibiliteit. Zij focussen zich niet op het zo goed mogelijk proberen te voorspellen van de toekomst, maar creëren binnen hun organisatie een wendbare mindset die erop gericht is om efficiënt en flexibel op veranderingen in te kunnen spelen.

Zo werk je aan je wendbaarheid

Als notaris vervul je een essentiële rol als vertrouwen biedende partij tussen de overheid en de markt. In deze snel veranderende omgeving, is het belangrijk om flexibel in te spelen op ontwikkelingen, terwijl je de essentie van je ambt, vertrouwen en veiligheid, niet uit het oog verliest. Tegelijkertijd, ben je als notaris waarschijnlijk ook ondernemer en geef je leiding aan een organisatie, die je succesvol door alle veranderingen heen wilt leiden. Daarvoor is een wendbare mindset nodig, niet alleen van jezelf, maar ook van je collega´s.

Tijdens het Landelijk Kennisteam Notarissen, dat op 4 november 2020 plaatsvindt op Landgoed Trompenburgh, leer je samen met andere notarissen, hoe je, je organisatie wendbaar maakt, waardoor je flexibel in kun spelen op veranderingen. Dit doe je samen met ambtsgenoten, onder leiding van een ervaren INVK-trainer. Meld je hier aan voor: Landelijk Kennisteam Notarissen

Bronnen:

[1] Femke Stroucken, Maarten Oostermeyer. ‘Gaat blockchain de juridische (notariële) wereld veranderen?’, Vastgoed 2017-22

 [2] Peter Steeman. ‘Gouden Toekomst Notariaat?’, Notariaat Magazine 2017-8, p. 12-13

Rabobank (2020). Notariskantoren. Geraadpleegd op 10-02-2020

Kitty Doets

Kitty Doets

Waarom schrijven voor INVK zo leuk is? De managementthema's zijn interessant en ik hou ervan om me continu te verdiepen in wat er in verschillende branches speelt. Ik schrijf artikelen voor de blog van het INVK en denk mee over de content op INVK.nl, altijd vanuit het idee om kennisdeling, ook online, te stimuleren.

Landelijk Kennisteam Notarissen

Het Landelijk Kennisteam Notarissen is er speciaal voor notarissen en notaris-eigenaren. In een selecte groep van ambtsgenoten pakken zij gezamenlijke uitdagingen aan en gaan ze tijdens hun trainingen aan de slag met uiteenlopende managementthema´s. Door je bij dit team aan te sluiten werk je dus niet alleen aan je eigen succes, maar breng je ook elkaars kennis naar een hoger niveau. Je levert een waardevolle bijdrage aan de kennisdeling binnen de notarisbranche en helpt elkaar vooruit tijdens jullie eigen trainingen.

Deel dit artikel:

Gerelateerde blogs

3 tips om een inspirerend leider te worden

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

3 tips om een inspirerend leider te worden

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Van service manager IT naar invloedrijk leider

ICT, Invloedrijk leiderschap

Van service manager IT naar invloedrijk leider

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >
Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

Business & Management, Invloedrijk leiderschap

Hoe de operationeel manager invloedrijk leiding geeft

De huidige samenleving schreeuwt steeds harder om inspirerende ...

lees meer >